Başörtülü bir grup kadın Teziç hakkında suç duyurusunda bulundu

Mazlum-Der'e üye bir grup kadın, Türban takan kadınların kadınlığından utandığı yönünde basın açıklaması yaptığı gerekçesiyle YÖK Başkanı Erdoğan Teziç hakkında suç duyurusunda bulundu.

Dilekçede, okula geliş gidişte başörtüsü takan Aytaç Kılınç isimli öğretmenin, alınmasına ilişkin davanın henüz kesinleşmediği belirtildi. YÖK Başkanı Teziç’in basında yer alan türban konusuyla ilgili açıklamalara yer verilen dilekçede Teziç’in, temel hak ve özgürlüklerin ancak yasa ile kısıtlanabileceği ilkesine aykırı bir biçimde yorum ve beyanda bulunarak suç işlediği ileri sürüldü.

Teziç’in açıklamasında başörtüsü takanların aşağılandığı ifade edilerek “Teziç’in beyanları bir bütün olarak değerlendirildiğinde dini inançlarının değerlerini yerine getiren milyonlarca insan, inancı nedeniyle aşağılanmış ve hakarete uğramıştır. Ayrıca devam eden dava ile ilgili açıklama yapılarak yargıya etki edilmeye çalışılmıştır.” denildi.

Dilekçede, Teziç hakkında “Ayrımcılık, hakaret, halkı aşağılama, kin ve düşmanlığa tahrik, kişilerin huzur ve sükununu bozma, yargı görevi yapanları etkileme, adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs” suçlarından kamu davası açılması talep edildi.

Dilekçede Teziç’in açıklamasına da yer verildi; “Bir yargıç, kürsüde başı açık olup pazara türbanlı gidemez. Bu benim inanç alanım, özgür alanım diyemez. Anayasa Mahkemesi Başkanımızı pazarda türbanlı görmek, devleti sarsar. Bir öğretmen de okulda başı açık, pazara çıkınca türbanlı olamaz. Çocuk, kadınlığından utanarak türban takan öğretmenini görüp, ‘acaba annem ayıp mı yapıyor?’ diye sormaya başlar. Yolda yürüyorsunuz, tesettürlü bir kadınsınız, polis sizi tanımakta güçlük çekiyorum dediği zaman yüzünüzü açmak zorundasınız. Sizi tanımakta güçlük çekiyorum dediği zaman orası kamusallaşır. Bu evinizde bile olsa böyledir.”

Yoğun güvenlik önlemleri altında yapılan basın açıklamasının ardından adliyeden çıkan Mazlum Der üyesi grup, bir basın açıklaması yapıldı. Açıklamada, “YÖK Başkanının Danıştay 2. dairesinin kararına ilişkin yaptığı açıklamasında suç teşkil eden sözlerine karşı suç duyurusunda bulunduk. Bize ulaşan bilgilere göre suç duyuruları devam edecek. Çünkü çok fazla kitle bu durumdan rahatsız. Çünkü özgürlükler ancak yasayla kısıtlanabilir. Böyle bir yasak yokken kendini YÖK Başkanı Yasama Meclisi yerine koyuyor. Özgürlükleri kısıtlamaya kalkıyor. Bir öğretmen bayan derste başını açan bir öğretmen bayan daha sonra sokakta da başını açmaya zorlanıyor. Yasa sokağa kadar indiğini gösteriyor. Biz de bu durumdan şikayetçiyiz. Bunun için suç duyurusunda bulunduk.” denildi.

Grup, açıklamasının ardından adliyeden ayrıldı.