Başörtülü öğrenciyi bu nedenden uyarmış!

KTÜ'de yaşanan öğretim üyesinin Başörtüye yaptığı keyfi uygulama yargıya taşındı.

<p>
Kılık kıyafetinden dolayı &ouml;ğrencisine hareket ettiği iddiası ile yargılanan &ouml;ğretim g&ouml;revlisi, &ouml;ğrencisini derste daha rahat &ccedil;izim yapabilmesi i&ccedil;in uyardığını iddia etti. &Ouml;ğrencisinin giydiği &#39;olduk&ccedil;a geniş pard&ouml;s&uuml;den dolayı &ccedil;izim sırasında yaşadığı zorluklar nedeniyle hep geri kaldığını fark ettiğini&#39; ileri s&uuml;ren &ouml;ğretim g&ouml;revlisi, &quot;Daha rahat &ccedil;alışabileceğin elbiseler giyin. Bu şekilde c&uuml;bbe gibi kıyafetlerle rahat &ccedil;alışamazsın&quot; uyarısında bulunduğunu savundu.<br />
<br />
Kılık kıyafetinden dolayı &ouml;ğrencisine hakaret ettiği iddiasıyla Danıştay tarafından hakkında &quot;l&uuml;zum-u muhakeme&quot; kararı verilen Karadeniz Teknik &Uuml;niversitesi (KT&Uuml;) Trabzon Meslek Y&uuml;ksekokulu &ouml;ğretim g&ouml;revlisi Nazmiye Aydın&#39;ın yargılanmasına başlandı. Trabzon 1. Sulh Ceza Mahkemesi&#39;nde g&ouml;r&uuml;len davaya sanık Nazmiye Aydın ile şikayet&ccedil;i &ouml;ğrenciler Safiye &Ouml;ks&uuml;z ve Hanife Esma G&uuml;l Şahin ile tarafların avukatları katıldı. Mahkeme, &ouml;ğretim g&ouml;revlisi Aydın hakkında aynı olayla ilgili a&ccedil;ılan 2 &#39;hareket&#39; davasının birleştirilmesini karar verdi.<br />
<br />
&Ouml;ğrenciler Safiye &Ouml;ks&uuml;z ve Hanife Esma G&uuml;l Şahin daha &ouml;nce verdikleri şikayet dilek&ccedil;elerinde belirttikleri iddialarının arkasında olduklarını tekrarladı. Hocasının kendilerine y&ouml;nelik davranışlarının inan&ccedil;ları nedeniyle giydiği kıyafetlerinden dolayı olduğuna inandıklarını savunan &Ouml;ks&uuml;z, kendisinden şikayet&ccedil;i olduklarını belirtti. Esma G&uuml;l Şahin de kılık kıyafet serbestisinin tanınmasına rağmen hocasının bunlara aykırı olarak derslere girmesine engel olduğu ve sınıfta aşağıladığı i&ccedil;in şikayet&ccedil;i olduğunu belirtti.<br />
<br />
Sanık &ouml;ğretim g&ouml;revlisi Nazmiye Şahin ise yazılı olarak verdiği savunmasında, hakkındaki iddiaları reddederek, kimseye tehdit ya da hakaret etmediğini &ouml;n&uuml; s&uuml;rd&uuml;. Verdikleri eğitim sırasında sağlıklı &ccedil;alışabilmek i&ccedil;in teknik anlamda alınması gereken tedbirler ve uyulması gereken kurallar olduğunu ifade eden Aydın, &ouml;ğrencinin sanayi dikiş ve kesim makineleri gibi ara&ccedil;ları kullanırken kazaya uğramaması ve teknik &ccedil;izimler sırasında sağlıklı &ccedil;alışabilmesi i&ccedil;in &ouml;nlemler almak ve uyarıda bulunmanın g&ouml;revleri arasında olduğunu s&ouml;yledi.<br />
<br />
Kimseye hi&ccedil;bir şekilde hakaret etmediğini savunan Aydın, &ouml;ğrencisinin pard&ouml;s&uuml;s&uuml;n&uuml; kast ederek &#39;c&uuml;bbeni &ccedil;ıkar&#39; dediği iddialarıyla ilgili de şu ilgin&ccedil; savunmayı yaptı: &quot;Model uygulama teknikleri isimli giysilerin kalıp &ccedil;izimlerinin yapıldığı bir derste Safiye &Ouml;ks&uuml;z&#39;&uuml;n giydiği olduk&ccedil;a geniş pard&ouml;s&uuml;den dolayı &ccedil;izim sırasında yaşadığı zorluklar nedeniyle hep geri kaldığını farkettiğimde kendisine &#39;daha rahat &ccedil;alışabileceğiniz kıyafetler giyin, bu şekilde c&uuml;bbe gibi kıyafetlerle rahat &ccedil;alışamazsınız&#39; diye uyarıda bulundum.&quot;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Girişimcilik dersi kapsamında okul dışında gidilen konferansa ise &ouml;ğrencisi Safiye &Ouml;ks&uuml;z&#39;&uuml;n baş&ouml;rt&uuml;l&uuml; olarak katıldığına değinen Aydın, o tarihteki yasal d&uuml;zenlemelere g&ouml;re ders kapsamında gidilen konferansa &ouml;ğrencilerin baş&ouml;rt&uuml;s&uuml; ile katılmanın m&uuml;mk&uuml;n olmadığını iddia etti. Aydın, &ouml;ğrencinin derse devamsızlığından dolayı d&ouml;nem sonu sınavına alınmadığını kaydetti.<br />
<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Diğer &ouml;ğrencisi Hanife Esma G&uuml;l Şahin&#39;in iddialarını da reddeden &ouml;ğretim g&ouml;revlisi Aydın, kimseye hakaret etmediğini, aşağılamadığını ve ilgilenmez bir tavırda bulunmadığını ileri s&uuml;rd&uuml;. &Ouml;ğrencisi ise kendisini derste g&ouml;rmemek i&ccedil;in bir s&uuml;tunun arkasındaki iş makinesinde &ccedil;alıştırdığını iddia etti.<br />
<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Aydın, 2010-2011 eğitim yılı g&uuml;z d&ouml;neminde Y&Ouml;K ve &uuml;niversitenin derslere baş&ouml;rt&uuml;l&uuml; &ouml;ğrenci alımı konusunda yazılı bir talimatının olmadığını &ouml;n&uuml; s&uuml;rd&uuml;. G&ouml;revini yasaların kendisine emrettiği &ccedil;er&ccedil;evede ve y&ouml;netmelikler doğrultusunda yerine getirmeye &ccedil;alıştığını savunan Aydın, &quot;Y&ouml;neticilerimiz &#39;derse almayacaksınız&#39; dediler almadık, &#39;alın&#39; dediler aldık. Ben keyfi hi&ccedil;bir uygulama yapmadım.&quot; dedi.<br />
Mahkeme, tarafların ifadelerinin ardından, duruşmayı 2013 yılı Nisan ayına erteledi.<br />
<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;OLAYIN GE&Ccedil;MİŞİ<br />
<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;KT&Uuml; Trabzon Meslek Y&uuml;ksekokulu &ouml;ğretim g&ouml;revlisi Nazmiye Aydın, okul dışındaki bir konferansa baş&ouml;rt&uuml;s&uuml;yle katılan Safiye &Ouml;ks&uuml;z isimli &ouml;ğrencinin yoklama listesindeki imzasının &uuml;zerini karalamıştı. Yoklama kağıdının altına &quot;Ders kapsamında gidilen konferansa t&uuml;rbanlı katıldı&quot; şeklinde not d&uuml;şen Aydın, derse katıldığı halde yok yazdığı &ouml;ğrencisini, olaydan 1,5 ay sonraki final sınavına da devamsızlığını gerek&ccedil;e g&ouml;stererek almamıştı.<br />
<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2010 yılında ger&ccedil;ekleşen olayda sınava alınmayan &ouml;ğrenci &Ouml;ks&uuml;z, Nazmiye Aydın ile g&ouml;r&uuml;şerek derse geldiği halde yok yazıldığını ve hakkını adli mercilerde arayacağını s&ouml;ylemişti. Nazmiye Aydın ise &ouml;ğrencisini, kendisine tehdit ederek hakarette bulunduğu iddiasıyla disipline sevk etmişti. Disiplin Kurulu &ouml;ğrenci &Ouml;ks&uuml;z&#39;e 1 ay okuldan uzaklaştırma cezası vermişti. Gen&ccedil; kız, cezanın iptali i&ccedil;in Trabzon İdare Mahkemesi&#39;ne a&ccedil;tığı davayı kazanıp, yoklama k&acirc;ğıdında imzasının silinmesinden dolayı &#39;resmi evrakta tahrifat&#39; yaptığı iddiasıyla hocası hakkında ayrı bir dava a&ccedil;mıştı.<br />
<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Safiye &Ouml;ks&uuml;z ve okul arkadaşları Eda Topar ve Hanife Esma G&uuml;l Şahin ayrıca &ouml;ğretim g&ouml;revlisi Aydın&#39;ın kılık kıyafetlerinden dolayı kendilerine hareket ettiği gerek&ccedil;esiyle Y&uuml;ksek&ouml;ğretim Kurulu (Y&Ouml;K), Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı, TBMM İnsan Hakları Komisyonu ve Cumhurbaşkanlığı&#39;na şik&acirc;yette bulundu. KT&Uuml; Rekt&ouml;rl&uuml;ğ&uuml; de şikayetler &uuml;zerine &ouml;ğretim g&ouml;revlisi Nazmiye Aydın hakkında disiplin soruşturması a&ccedil;tı. Rekt&ouml;rl&uuml;k&ccedil;e oluşturulan kurul, Aydın&#39;a &#39;g&ouml;revin yerine getirilmesinde dil, ırk, cinsiyet, siyas&icirc; d&uuml;ş&uuml;nce, felsef&icirc; inan&ccedil;, din ve mezhep ayrımı yapmak&#39; su&ccedil;unu işlediği gerek&ccedil;esiyle 1/30 oranında &#39;aylıktan kesme&#39; cezası verdi. Kurul, ayrıca, evrakta tahrifat, sınava almama ve kılık kıyafetlerinden dolayı &ouml;ğrencilerine hakaret iddialarında da Aydın&#39;ın haksız olduğu kanaatine vararak l&uuml;zum-u muhakeme kararı almıştı. &Ouml;ğretim g&ouml;revlisi Aydın&#39;ın itirazını değerlendiren Danıştay 1. Dairesi de Aydın&#39;ın &#39;g&ouml;revi k&ouml;t&uuml;ye kullanma&#39; ve &#39;kılık kıyafet nedeniyle hakaret&#39; su&ccedil;unu işlediğine dair yeterli delil bulunduğu i&ccedil;in itirazın reddine ve hakkında kamu davası a&ccedil;ılmasına karar vermişti.</p>