Batı Trakya Türk Cumhuriyeti 100 yaşında

Batı Trakya Türkleri Dayanışma Deneği Genel Başkanı Taner Mustafaoğlu, tarihte ilk Türk Cumhuriyeti'nin 31 Ağustos 1913 yılında bugün Yunanistan sınırları içinde kalan Batı Trakya'da kurulduğunu ve 56 gün hüküm sürdüğünü belirtti.

Batı Trakya Türkleri Dayanışma Deneği Genel Başkanı Taner Mustafaoğlu, tarihte ilk Türk Cumhuriyeti’nin 31 Ağustos 1913 yılında bugün Yunanistan sınırları içinde kalan Batı Trakya’da kurulduğunu ve 56 gün hüküm sürdüğünü belirtti.

Bugün Batı Trakya Türk Cumhuriyeti’nin 100. yılının kutlandığını belirten Mustafaoğlu, tarihte ilk Türk Cumhuriyeti olma özelliğini taşıyan devletin kendi ordusu, bayrağı, pulu olduğlunu, bayrağının siyah, yeşil ve beyaz renkler üzerinde hilal ve 3 yıldızdan oluştuğunu ifade etti. ver. Mustafaoğlu, 56 gün süren devletin o tarihte Yunanistan’ın desteğiyle kurulduğunu vurguladı.

Batı Trakya Türk Cumhuriyeti’nin, 31 Ağustos 1913’te Meriç ve Karasu nehirleri arasında kalan bugünkü Batı Trakya (Gümülcine, İskeçe, Dedeağaç) ve Güney Bulgaristan’daki Kırcaali, Paşmaklı, Ortaköy’den Yunan sınırına kadar olan bölgeyi içine alacak şekilde kurulduğunu söyleyen Mustafaoğlu, şöyle devam etti: “Nitekim, devlete son verildikten sonra, Osmanlı Devleti’yle Bulgaristan arasında 29 Ekim 1913’te İstanbul Antlaşması’nın imzalanmasıyla Batı Trakya Bulgaristan’a bırakılırken, Yunan Devleti, Batı Trakya Türklerine karşı olan sorumluluklarını 14 Kasım 1913’te Osmanlı Devleti’yle imzaladığı Atina Antlaşması’yla taahhüt altına almıştır. Böylece, Yunanistan’da yaşayan Batı Trakya Türkleri, Helen kökenli Yunan vatandaşlarıyla sosyal, kültürel, ekonomik ve dini özgürlükler açısından eşit statüye sahip olmuştur. Dilimizin Türkçe olduğu teyit edilmiştir. Keza, Lozan Antlaşması ile Batı Trakya’da yaşayan Müslüman Türk azınlığın hakları bir kez daha yinelenerek tekrardan garanti altına alındı.”

YUNANİSTAN’A HATIRLATMA

Genel Başkan Mustafaoğlu, “Batı Trakya Türk Cumhuriyetinin kurucularının torunları olarak, kahraman dedelerimizi ve o günleri tarihte bir realite olarak anarken, tarihteki ilk Türk Cumhuriyeti’nin bugün yaşadığımız Batı Trakya’da kurulduğunu bir kez daha vurgulamak isteriz. İşte bu yüzden, Batı Trakya’daki bugünkü Türk ve Müslüman kimliğimiz inkar edilemez bir gerçektir. Bunu görmezden gelen inkâr politikaları, mücadelemiz karşısında muhakkak bir gün iflas edecektir.” şeklinde konuştu.

Mustafaoğlu, 1913 Atina Antlaşması ve 1923 Lozan Antlaşması’nda, Batı Trakya Türkleriyle ilgili maddelerin, Yunan devletinin yükümlülükleri olduğuna işaret ederek, “İmzacı devletlerden çok, bugün aynı zamanda AB vatandaşı olan kendi vatandaşlarına karşı yerine getirilmesi zorunlu olan yükümlülükler görmezden gelinemez. Legal, haklı ve insan hakları çerçevesindeki mücadelemizin, insanlık var oldukça ve büyük Türk milleti var oldukça devam edecek. Nice 100 yıllara Batı Trakya Türkleri.” diye ifade etti.