Baykal’ın villası mevzuata uygun çıktı

Baykal’ın, Unakıtan’a açtığı manevi tazminat davasının görülmesine, Ankara 17. Asliye Hukuk Mahkemesinde devam edildi.

CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’ın, Maliye Bakanı Kemal Unakıtan hakkında açtığı tazminat davası kapsamında Baykal’ın villasında “kamu arazisine tecavüz” iddialarını araştırmak üzere yapılan ikinci keşif sonrasında hazırlanan bilirkişi raporunda, “konutun bodrum katlarında yapılan bölümlerin, plan notlarında açıklandığı ve her zaman kaldırılması mümkün olan eklerin mevzuata aykırı olmadığı” belirtildi.

Yargıç Zeki Deniz, Baykal’ın Angora Evleri’ndeki villasında yapılan ikinci keşfin ardından hazırlanan bilirkişi raporunun mahkemeye geldiğini belirterek, taraf avukatlarının rapora ilişkin görüşlerini sordu.

Avukat Özkaya, söz konusu konutun önündeki 5-6 metre yüksekliğindeki istinat duvarı ve arkasındaki kısmın, kooperatifçe yapıldığının bilirkişi raporunda belirtildiğini anımsatarak, kooperatife müzekkere yazılarak, bu konuda karar alınıp alınmadığının öğrenilmesini istedi.

Özkaya, karar alınmış ise söz konusu kararın tasdikli bir sureti ile duvarın hangi tarihte yapıldığı ve yapılan duvarın arkasının dolgusu ile masrafların kimin tarafından ödendiğinin, bununla ilgili fatura ve makbuzların kooperatiften sorulmasını talep etti.

Yargıç Zeki Deniz, avukat Özkaya’nın talepleri doğrultusunda ilgili kooperatife müzekkere yazılmasına karar verdi. Deniz, taraf avukatlarının bilirkişi raporu hakkında görüş belirtmeleri için duruşmayı erteledi.

İKİNCİ BİLİRKİŞİ RAPORU
Bir mimar ve harita kadastro mühendisinden oluşan bilirkişi heyetinin, Baykal’ın villasında, “kamu alanına tecavüz” iddialarını araştırmak üzere yaptığı ikinci keşif sonrası hazırladığı raporda, konutun ikinci bodrum katında bahçeden kullanılan 7-8 metre karelik bir alanın, alet odası niteliğinde, birinci bodrum katta yer alan 45 metre karelik alanın ise koruma veya bakıcı odası niteliğinde yapıldığı, bu kullanım alanlarının da plan notlarında açıkça ifade edildiği belirtildi.

Raporda, bu bölümlerin “bodrum katlarında yer alması nedeniyle toplam inşaat alanını artırmayacağı, bu nedenle de herhangi bir aykırılığın söz konusu olmadığı kanaatine varıldığı” kaydedildi.

Korkuluk, gölgelik, çardak ve derinliği 1 metreyi geçmeyen süs havuzu ve bahçe düzenlemesi yapmak için yeni bir projenin gerekmediğine işaret edilen bilirkişi raporunda, her zaman kaldırılması mümkün olan yarı açık bu eklerin, mevzuata aykırı olmadığı ifade edildi.
Konutun, kooperatif yönetimi tarafından “tip proje” kapsamında yaptırıldığı belirtilen raporda, şunlar kaydedildi:
“Ada bazında tip projelerin, arazinin topografik yapısı gereği her yerde bire bir uygulanması mümkün değildir. Kooperatif, arazi yapısının tip projeye uygun olmadığı yerlerde lokal çözümler üretmiştir. Bu çözümler, plana aykırı değildir. Ancak inşaat ruhsatlarının yenilenmesi sırasında ilgili belediye tarafından tadilat projesiyle ruhsatlandırılması gerekir.

Kooperatif, dava konusu yerde ada sınırından yeşil alana taşarak, 659 metre karelik bir alanı, 5-6 metre yükseklikte istinat duvarıyla çevirip bu alanı dolgu yapmak suretiyle yükseltip yine yeşil alan olarak kullanmak üzere düzenlemiştir.

Bu düzenleme neticesinde 8 nolu konutun bahçe kullanım alanı büyümüş ve buranın 8 nolu daire sahibi dışında başkaları tarafından kullanım imkanı ortadan kalkmıştır. Bu durum, yeşil alanın bütünlüğü ve kamu yararına kullanılmasını engellemektedir.”

İLK BİLİRKİŞİ RAPORU
Konutta yapılan ilk bilirkişi incelemesinde, kamuya ait 659 metre kare yerin kısmen çimlendirilerek bahçe alanı olarak kullanıldığı, zemin katın altına tasdikli proje harici bodrum kat ilavesi yapıldığı ve bina ile bağlantısı olmayan ikinci bir bodrum yapıldığı kaydedilmişti.

Raporda, villaya yapılan ilave kısımların 3194 sayılı İmar Kanunu’na “uygun olmadığı” belirtilmişti.

Bu rapor sonrasında Baykal’ın avukatı Şahin Mengü, bilirkişi heyeti ve raporuna itirazda bulunmuş, yeni bir heyet ile bilirkişi incelemesi yapılmasını talep etmişti.