BDP’li Vekil Batman isminin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi sundu

Batman Milletvekili Ayla Akat Ata "Batman ili adının ve Batman'a bağlı ilçe adlarının değiştirilmesi hakkında Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na kanun teklifi verdi.

Batman Milletvekili Ayla Akat Ata “Batman ili adının ve Batman’a bağlı ilçe adlarının değiştirilmesi hakkında Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na kanun teklifi verdi.

1921 yılından itibaren 30 bin 280 yerleşim biriminin adı Kürtçe, Ermenice, Rumca, Lazca, Çerkesçe, Arapça ve daha sayamadığımız farklı dillerde olduğu için değiştirildiğini ileri süren Akat Ata, bu yerleşim yerlerinden 12 binden fazlasının sadece köy isimlerinden oluştuğunu belirtti.

Fırat Üniversitesi Beşeri ve İktisadi Coğrafya Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Harun Tunçel’in araştırmasına göre; 1940-2000 yılları arasında 12 bin 211 köyün, yani tüm ülkedeki köylerin yüzde 35’inin ismi değiştirildiğini hatırlatan Akat Ata, isim değiştirme furyasından en çok Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinin etkilendiğini belirtti.

1956 yılında, kurulan Ad Değiştirme İhtisas Komisyonu’nun 1978 yılına kadar faaliyet yürüttüğünü ifade eden Akat Ata, ad değiştirme için kurulmuş olan bir komisyon içerisinde Genelkurmay Başkanlığı, Savunma Bakanlığı ve Türk Dil Kurumu gibi kurumların bulunması bu aşamada düşündürücü bir husustur. Bilhassa Genelkurmay Başkanlığı ve Savunma Bakanlığı’nın hiçbir akademik ve bilimsel katkı sunamayacağı açıktır. Bu anlamda esas kaygının siyasal olduğunu; Türk Dil Kurumu’nun mevcut isimleri Türkçeleştirmek, daha doğru bir ifade ile yerleşim yerlerinin tarihsel bağlarını koparmak saiki ile hareket etmiş olduğunu belirtmek gerekir.” dedi.

1980-1983 yılları arasında da Kürtçe mezra ve yayla adları sistematik olarak Türkçeleştirildiğini, ancak o yerleşim birimlerine yaşayan halkların kendi dillerinde kullanılagelen eski adları kullanmaya devam ettiğini ileri süren Akat Ata, verdiği kanun teklifinde şu hususlara dikkat çekti. “Toplumun yaşadığı yer ile arasında olan manevi bağın gereği olarak çeşitli unsurları isimlendirdiği açıktır. Bu isimlendirmeler yasalarca değişime uğratılsa bile, halk arasındaki kullanımları devam etmektedir. Zira 1950’li yıllarda Êlih ismi Batman olarak değiştirilmiş, fakat yerel halk ili Êlih biçiminde adlandırmaya devam etmiştir. Yine Batman İli’ne bağlı Beşiri (Qubîn), Hasankeyf (Heskîf), Gercüş (Kercews), Kozluk (Hezo) ve Sason (Qabilcews) ilçe isimleri yasalarca değiştirilmiştir. Değiştirilen bu isimler halkın diline yerleşmemiş, yerel halk ilçe isimlerinin kültürel kullanımını devam ettirmiştir. Bu bağlamda, 30 Eylül 2013 günü Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan “Demokrasi Paketi” içerisinde eski yer adlarının iadesi hususu gündeme gelmiş olup, bu düzenlemenin hayata geçirilmesi noktasında işbu kanun teklifimizi sunuyoruz.”