Bedeli ödenecek ilaçların listesi internette

Güncellenen ilaçlar Sosyal Güvenlik Kurumu'nun internet sitesinden duyurulacak.

Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından valilik ve rektörlüklere gönderilen yazıyla, ‘bedeli ödenecek ilaç listesi’nin düzenlendiği, ve yeni listelerin Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) resmi internet sitesinde yayımlanacağı bildirildi.

Maliye Bakanlığı’ndan genel bir yazı ile duyurulan düzenleme 4 Şubat 2008’den itibaren yürürlüğe girdi.

Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü, Geri Ödeme Komisyonu tarafından yapılan düzenlemelerin, uygulama birliğini temin etmek amacıyla, bundan böyle Maliye Bakanlığı’nca ayrıca duyurulmayacağını, güncellenen ilaç listelerinin SGK’nın resmi internet sayfasında (www.sgk.gov.tr) açıklanacağını belirtti.

Valilik ve üniversite rektörlüklerine gönderilen yazıda; “İlaç listelerindeki değişiklikler ilan edildiği ve yürürlüğe konulduğu tarihte, Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği kapsamındakiler için de geçerli olacak. Maliye Bakanlığı bünyesinde oluşturulan Geri Ödeme Komisyonu Koordinatörlüğü SGK tarafından yürütülmektedir. Komisyon tarafından bedeli ödenecek ilaçlar listesinde yapılan düzenlemeler Bakanlığımızca yayımlanan genelgelerle duyurulmakta ve tedavi yardımına ilişkin uygulama tebliğine yansıtılmaktadır.

Bununla birlikte uygulama birlğini temin etmek amacıyla, bedeli ödenecek ilazlar listesinde geri ödeme komisyonu tarafından yapılan düzenlemeler bundan böyle bakanlığımızca duyrulmayacak, güncellenen ilaç listeleri SGK’nın internet sitesinde ilan edilecek.” denildi.

CİHAN