Beden Terbiyesi Tüzüğü yürürlükten kaldırıldı

Beden Terbiyesi Tüzüğü'nün yürürlükten kaldırılmasına dair tüzük kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan tüzük kararına göre; 8 Ağustos 1945 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Beden Terbiyesi Tüzüğü yürürlükten kaldırıldı.