Bekarlara vergi cezası

Asgari geçim indirimi sistemi bekar işçi ve memurun maaşını yükseltecek, ancak yıllık gelirini düşürecek.

Maliye Bakanlığı’nın uygulamayı planladığı asgari geçim indirimi sistemi, ücret hesaplarının yeniden yapılmasına neden olacak. Asgari ücretlilerin vergi yükünü yarı yarıya düşüren yeni vergi sistemi aynı zamanda vergi iadesi sistemini de kaldırdığı için yıllık gelirlerde önemli değişikliklere yol açacak. Mevcut uygulamada 531 YTL olan asgari ücretlilerden sigorta primi ve işsizlik sigortası kesildikten sonra kalan 451 YTL matrah üzerinden yüzde 15 vergi alınıyor. Yeni sistemle bu uygulama rafa kalkacak. Bunun yerine vergi matrahı; bekar, evli ancak eşi çalışmayan, bir çocuklu ve iki çocuklu şeklinde dört ayrı kategoride belirlenecek. Buna göre, bekar işçilerin vergi kesintisi asgari ücretin yüzde 50’si olan 265.5 YTL’den hesaplanacak. Bu oran eşi çalışmayanlarda yüzde 60’a, bir çocuklularda yüzde 67’ye ve iki çocuklularda da yüzde 75’e kadar çıkacak. Halen uygulanan sisteme göre asgari ücret düzeyinde maaş alan bekar bir işçi veya memur aylık 67.70 YTL, yıllık da 812.40 YTL gelir vergisi ödüyor. Aynı kişinin yeni sistemde ödeyeceği aylık vergi 39.80 YTL’ye, yıllık vergisi de 478 YTL’ye düşecek. Böylece asgari ücretli bekar bir işçinin aylık net maaşı 380 YTL’den 408 YTL’ye çıkacak. Ancak, yeni sistemle birlikte vergi iadesi kalkacağı için bekar asgari ücretli yıllık 391 YTL’lik vergi iadesi gelirinden olacak. Asgari ücretlilerin ödediği net vergi şimdiye kadar vergi iadesi de dikkate alındığında 421 YTL idi. Yeni sistem, net ödenecek vergiyi 478 YTL’ye çıkaracak. Böylece bekar asgari ücretli yıllık bazda 57 YTL zarara uğramış olacak.

İKİ ÇOCUKLU AVANTAJLI

Yeni sistem, düşük gelirli, eşi çalışmayan ve iki çocuklularda ise büyük avantaj sağlayacak. Örneğin asgari ücretle çalışan bu durumdaki bir işçinin yıllık geliri, tam 182 YTL düzeyinde artacak. Üstelik evli ve iki çocuklu asgari ücretlinin net maaşı da 48 YTL artarak, 380 YTL’den 428 YTL’ye yükselecek. Türkiye’de SSK’ya kayıtlı 6.9 milyon kişiden 3 milyon 42 bini asgari ücretle çalışıyor. Yine SSK ve Emekli Sandığı mensubu 8.4 milyon kişinin yüzde 75’i, her ay bin YTL’nin altında ücretle çalışıyor.