Belediyelere kültür ve turizm yükü geliyor

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı taşra teşkilatlarının yerel yönetimlere devredilmesine karar verildi.

Milli Eğitim Komisyonu Başkanlık Divanı Üyesi AK Parti Balıkesir Milletvekili Ali Aydınlıoğlu, “Ulusal nitelikli hizmetlerin merkezi idare tarafından yürütülmesi, devredilen hizmetler hakkında ilke ve standartlarının belirlenmesi, mahalli idareler tarafından yürütülen hizmetlerin denetlenmesi merkezi idare tarafından üstlenilecektir. Görev, yetki ve sorumlulukların halka en yakın ve uygun birimler olan mahalli idarelere devredilmesi, il düzeyinde yürütülmesi gereken mahalli hizmetlerin il özel idareleri tarafından yürütülmesi, Mahalli hizmetlerin belediye sınırları içinde belediyeler, belediyeler sınırları dışında İl özel idareleri tarafından yürütülmesi düşünülmüştür” dedi.

Komisyonda Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Müzeler, Kütüphaneler, Kültür Merkezleri, Enformasyon Büroları, Devlet Güzel Sanatlar Galerileri ile Kültür ve Turizm İl Müdürlükleri mahalli idarelere devredilmesi kararlaştırıldı.

Milletvekili Aydınlıoğlu, kültürel mirasın ve değerlerin korunması ve geleceğe taşınabilmesi için bu değerlere sahip çıkılmasının çok önemli olduğunu belirterek, “Öncelikli hedef, kültürel mirasın korunması, yaşatılması, geliştirilmesi ve tanıtılmasıdır. Bu hedefin gerçekleştirilmesinde kamu kaynaklarının yanında halkın ve sivil toplum kuruluşlarının da katkılarının sağlanması büyük önem taşımaktadır. Bu amaçla yukarıda bahsedilen hizmetler mahalli idarelere devredilmek sureti ile ek kaynak oluşturulmakta, bunların korunması konusunda toplumsal bilinç artırılmakta, hizmetlerin etkili, verimli ve kaliteli sunumuna zemin hazırlanmaktadır” diye konuştu.

Milli Eğitim Komisyonu Başkanlık Divanı Üyesi Ali Aydınlıoğlu ise, “AK Parti Acil Eylem Planı ve Hükümet Programında bu konu yer almış ve kamuoyuna deklare edilmiştir. Mahalli idareler kanunları, İl Özel İdaresi Kanunu, Belediye Kanunu ve Büyükşehir Belediyesi Kanunu çerçevesinde düşünülen bu yenilik hayata geçirilmiştir. Devlet Güzel Sanatlar Galerileri, Etnografya Müzeleri, İllerdeki Kütüphaneler, Kültür Merkezleri, Enformasyon Büroları Belediyelere devredilecek; Kültür ve Turizm İl Müdürlükleri, Arkeoloji Müzeleri, İl Halk Kütüphaneleri ve İlçelerdeki Kütüphaneler İl Özel İdarelerine devredilecek, Ulusal nitelikli müzeler, yazma eser kütüphaneleri ile ören yerleri ise Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı kalacaktır” şeklinde konuştu.

Komisyonda görüşülerek karara bağlanan Kültür Turizm Bakanlığına bağlı taşra teşkilatının İl Özel idareleri ile belediyelere devredilmesi kanunu, Bütçe Plan Komisyonuna gönderildi. Plan Bütçe Komisyonundaki görüşmeler ardından genel kurula gelerek Meclis tatile girmeden yasalaşması bekleniyor.