‘Besi Sığırcılığı Projesi ‘ hayata geçiriliyor

Güneydoğu'da istihdamı sağlayacak önemli yatırım projelerinden 'sözleşmeli besi sığırcılığı projesi' önümüzdeki hafta hayata geçirilecek.

Diyarbakır Kasaplar ve Besiciler Odası Başkanı Sait Şanlı, yaptığı açıklamada, projenin 15 Eylül’de hayata geçirileceğini belirterek, besici ve çiftçilerin ilgili makamlardan gerekli kayıtları yapmalarını istedi. Şanlı’nın proje hakkında verdiği bilgilere göre, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı koordinatörlüğünde Tarım Kredi Kooperatifleri, Et ve Balık Kurumu ile Ziraat Bankası’nca proje 10 yıl boyunca uygulanacak. Proje ile 880 bin baş hayvanın besiye alınması, 1 milyar 500 milyon YTL’lik iş hacmine ulaşılması, yılda 30 bin kişiye geçim kaynağı sağlanması ve 340 milyon YTL yatırım tasarrufu sağlanması hedefleniyor.

Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Artvin, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gümüşhane, Iğdır, Kars, Mardin, Muş, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Tunceli, Van, Malatya, Kilis, Kahramanmaraş, Şırnak, Gaziantep ve Hakkari’de uygulanacak projede, 270 tarım kredi kooperatifinin ve 212 bin 500 ortağı ‘Sözleşmeli Besi Sığırcılığı’ modelini uygulayabilecek. Tarımsal kredi faiz oranı üzerinden kredi kullandırılmak suretiyle sözleşmeli besicilik modeli çerçevesinde besi sığırı yetiştirilecek. Yetiştirilen besi sığırları Et ve Balık kombinalarınca kesimi yapılarak tüketicilere sunulacak.

Sözleşme yapılan ortakların işletmeleri, belirli dönemlerde yetkili kişiler tarafından ziyaret edilerek gerekli tavsiyelerde bulunacağını anlatan Şanlı şöyle devam etti:” Tedarik edilecek sığırlardan projenin yürürlük tarihinden itibaren 2. yılın sonuna kadar, kültür ırkı, kültür ırkı melezi, yerli ırk, en fazla 3 yaşında, karkas ağırlıkları en az 190 kilogram, hayvanların besi kondisyonları asgari yüzde 55 randımanlı, erkek besi sığırı olma şartı aranacak. Projenin yürürlük tarihini takip eden 3. yıldan itibaren, kültür ırkı, kültür ırkı melezi, yeterli miktarda erkek besi sığırı tedarik edilemediği takdirde yerli ırk erkek besi sığırları da olabilecek. En fazla 3 yaşında, karkas ağırlıkları en az 200 kilogram, hayvanların besi kondisyonlarının yüzde 58 randımanlı, erkek besi sığırı olma şartı aranacak.”

‘Projenin uygulanması ve sürdürülebilirliği için proje kapsamında kesimi yapılacak besi sığırları için üreticiye, karkas ağırlık üzerinden, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından et teşvik primi’ verileceği bilgisini veren Şanlı, primlerin proje ortaklarına tarım kredi kooperatifleri aracılığı ile dağıtılacağını kaydetti. Besi sığırlarının, canlı olarak kesim öncesi canlı ve kesim sonrası muayeneleri yapılarak Et ve Balık Kurumu kombinalarınca teslim alınacağını ifade eden Şanlı, şöyle dedi: “Et ve Balık Kurumu tarafından Türkiye genelinde uygulanan alım fiyatları esas alınacak. Fiyat tespitinde yüzde 55-60 randımanlı besi sığırları 1. kalite, yüzde 55’den aşağı randımanlı besi sığırları 2. kalite olarak baz alınacak. Yüzde 55 ile yüzde 60 randımanlı 1. kalite besi sığırlarının fiyatları kademelendirilerek uygulamada belirlendiği şekilde yapılacak. Projenin kredi ihtiyacı tarım kredi kooperatifleri vasıtasıyla Ziraat Bankası’nca karşılanacak.