Beton yollar geliyor

Asfalt yollara alternatif olarak geçen yıllarda programa alınan beton yolların yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalara, yeni yılda hız verilmesi bekleniyor.

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği işbirliği ile ile inşa edilmesi planlanan yeni yollara ilişkin güzergahların da yıl içinde belirlenmesi bekleniyor.

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliğinin finansmanı ile inşa edilen Afyon-İscehesar yolunun bir yanı beton, diğer yanı Karayolları Genel Müdürlüğünce asfalt olarak inşa edildi. İlk uygulaması 2 kilometre uzunluğundaki Afyon-İscehisar kesiminde hizmete alınan beton yollara ilişkin projelere yönelik yapılacak maliyet hesaplarının ekonomik çıkması halinde yeni beton yol projeleri, 2007 yılında kademeli olarak uygulamaya alınacak.

Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca daha önce yapılan ön projelere göre Türkiye’nin en büyük beton yolunun Habur Sınır kapısı ile Şanlıurfa arasında inşa edilmesi planlanıyor.