Bilgi geçmişten geleceğe yaşamsal önem taşır’

Cumhurbaşkanı Sezer: Bilgi geçmişten geleceğe tüm toplumlar için yaşamsal önem taşır.

Bilginin, geçmişten günümüze tüm toplumlar için yaşamsal önem taşıdığını, bilgiye duyulan gereksinimin sürekli arttığını belirten Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, “Uygarlık tarihi incelendiğinde bilgiye önem veren, bilgiyi üreten ve kullanan toplumların her dönem ilerleme içinde oldukları, ekonomik, siyasal ve toplumsal yönden güçlendikleri görülecektir” dedi.
Cumhurbaşkanı Sezer Kütüphane Haftası dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Sezer’in mesajı şöyle: “İnsanlık bunun bilinciyle bilginin üretilmesi kadar, toplanmasına, erişilmesine ve geleceğe aktarılmasına da tarih boyunca büyük önem vermiştir. Bu süreçte, en değerli bilgi hazineleri kitaplar başta olmak üzere, yüzyıllardır bilgi kaynaklarını kullanıcısının hizmetine sunan kitaplıklar, insanoğlunun yolunu aydınlatmıştır. Bilginin elde edilmesini, gerekli araç ve yöntemlerle düzenlenmesini, sınıflandırılmasını, saklanmasını, zenginleşmesini, yarınlara aktarılmasını sağlayan, geniş halk kitlelerini bilgi kaynaklarıyla buluşturan kitaplıklar, önemli toplumsal kurumlardandır. Kitaplıklar, bir eğitim ve kültür kurumu olma niteliğiyle, toplumların yaşamında vazgeçilmez rol üstlenmektedirler. Bireylerin araştırma, tanıma, öğrenme arayışlarında ilk başvurduğu kurumlar olan kitaplıklar, yaşam boyu öğrenme sürecinin ayrılmaz parçasıdırlar.

Ülke olarak kitaplıklardan yararlanma konusunda henüz istenilen düzeye ulaşamadığımız bilinmektedir. Bu olguda kitaplıkların içinde bulunduğu sorunların da etkisi vardır. Kitaplıkların çağdaş anlamda bilgi merkezlerine dönüştürülebilmesi için, yayınların güncelleştirilmesi, kitap varlığının zenginleştirilmesi, teknik donanım ve altyapı eksiklikleri gibi kimi sorunların çözülmesi gerekmektedir. Hizmet kalitesinin yükseltilebilmesi, her yaştan insanın bilgi gereksinimine yanıt oluşturulabilmesi, kitaplıkların yaygınlaştırılmalarını ve dünya ölçütlerinde hizmet vermelerini sağlayacak adımların atılmasıyla başarılabilecektir. Küçük yaşlardan başlayarak yurttaşlarımıza kitap sevgisinin ve okuma alışkanlığının kazandırılması, bireylerin kitaplıklardan yararlanma konusunda özendirilmesi, bu kurumların işlevselliğinin artırılmasında etkili olacaktır. Okuma alışkanlığı bireye ve topluma sayısız yararlar sağlamaktadır. Unutulmamalıdır ki, okumayan, okumayı sevmeyen insan düşünce üretemez, kendini anlatamaz, çevresinden kopuk, gelişmelerden ve gerçeklerden uzak bir yaşam sürmek durumunda kalır. Kütüphane Haftası’nda, kitapların insanlar için en iyi dost olduklarını anımsatarak, herkesi kitap okumaya, kitaplıkların önemini kavramaya ve kitaplıkların zenginleştirilmesi için kitap armağan etmeye çağırıyor, yurttaşlarımıza esenlikler diliyorum.”