Bilirkişi raporu Aydın’ı sevindirdi

Yüce Divan'da yargılanan eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Koray Aydın hakkındaki bilirkişi raporu tamamlandı.

Bilirkişi raporunda Koray Aydın’ın mal varlığının 1999 yılı baz alınarak 1 trilyon 800 milyar lira olarak belirlendi. Aydın’ın mal varlığı beyanının ise 1 trilyon 700 milyar olduğu kaydedildi.
Yüce Divan Başkanı Tülay Tuğcu, Koray Aydın’ın haksız edindiği iddia edilen mal varlığını araştırmak üzere görevlendirilen bilirkişi heyetinin raporunu, 18 Aralık 2006 tarihinde Yüce Divan heyetine ve taraflara sunduğunu bildirdi.

Müdahil avukatları bilirkişi raporuna karşı, yazılı beyan hazırlamak üzere süre istedi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Vekili Abdurrahman Yalçınkaya, Koray Aydın’ın mal varlığındaki artışın kaynağı olarak gösterdiği ev ve iş yerlerinin bedellerinin tespitinde kullanılan yöntemlerin bilimsel ve objektif olmadığını söyledi. Yalçınkaya, emlak fiyatlarının 2002 yılından bu yana diğer sektörlere göre çok fazla artış göstermesine rağmen, binaların rayiç bedelleri tespit edilirken Toptan Eşya Fiyat Endeksi (TEFE) oranının esas alınmasını eleştirdi. Yalçınkaya, raporda yer alan rakamların somut veriye dayanmadığını öne sürdü.

”Rapor, yargılamaya katkı sağlayacak nitelikte değildir” diyen Yalçınkaya, raporun eksik ve objektif olmadığını, yeni bir rapor hazınlanması için yeni bir bilirkişi oluşturulması veya raporun eksiklerinin tamamlanmasını istedi. Yalçınkaya, hesaplamalarda tanıkların ifadelerinin esas alındığını ve gerekli araştırmanın yapılmadığını vurguladı.

Koray Aydın’ın avukatı Bülent Acar da mal beyanı tespit edilirken yapılan hesaplamaların müvekkilinin aleyhine olduğunu ancak rapor sonucunun lehte çıktığını söyledi. Acar, mal varlığı hesaplama usulünde müvekkillerinin aleyhine ne kadar unsur varsa kullanılmasına rağmen bildirilen mal beyanlarını doğrulayan sonuç çıktığını kaydetti. Tanıkların ifadelerinin de rapor tarafından doğrulandığını vurgulayan Acar, binaların maliyet hesabının yapılmasının şu an itibariyle mümkün olmadığını ifade etti.

Konuşmasında davanın başlamasının üzerinden iki yıl geçtiğini, soruşturma süreciyle ilgili olarak bu sürenin üzerinden 3 yıl geçtiğini vurgulayan Koray Aydın, TBMM Meclis Soruşturma Komisyonu tarafından kendisinin mal beyanı ile ilgili kısmı Maliye Bakanlığı bürokratları tarafından değil komisyon başkanı tarafından yazıldığını öne sürdü. Kendisiyle ilgili soruşturmanın AKP Genel Merkezi’nden gelen baskılar üzerine hazırlandığını iddia eden Aydın, raporda yer alan değerlerin gerçekleri yansıtmadığını kaydetti. Kendisi tarafından yapılan dairelerin fiyatlarının şu andaki normal piyasa koşullarının altında gösterildiğini iddia eden Aydın, raporda inşaatın bittiği 2002-2003 yıllarının da yer almasını eleştirdi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Vekili Abdurrahman Yalçınkaya’nın TEFE oranlarındaki artışın emlak değerini tam olarak göstermediği yönündeki itirazını eleştiren Aydın, kendisiyle ilgili soruşturmanın TEFE’ye göre açıldığını, cevabının da TEFE’ye göre olmasının normal olduğunu belirtti. Aydın, bilirkişinin kendisi tarafından inşaa edilen dairelerin 3B olması gerekirken 4B gösterildiğini ve bununda yüzde 22 oranında fiyat artışı olduğunu söyledi.

Aydın, konuşmasının sonunda ise Yüce Divan heyetinden davanın daha fazla uzatılarak mağdur edilmemesini istedi.

Mahkeme heyeti müdahil tarafların raporla ilgili yazılı beyanlarını 15 gün içerisinde vermesine karar verdi. Beyanlar verildikten sonra taraflara ulaştırılması istendi.

Bilirkişi raporunda Koray Aydın’ın mal varlığı 1999 yılı baz alınarak 1 trilyon 800 milyar lira olarak belirtildi. Aydın’ın mal varlığı beyanını ise 1 trilyon 700 milyar olarak verdiği ifade edildi.