Bingöl Barosu: Demokrasi ve anayasa ile bağdaşır hiçbir yönü yoktur.

Dershanelerin kapatılması ile ilgili Bingöl Barosu Yönetim Kurulu yazılı bir açıklama yaptı.

Dershanelerin kapatılması ile ilgili Bingöl Barosu Yönetim Kurulu yazılı bir açıklama yaptı. Barodan yapılan açıklamada, ”Bu dönemde dershanelerin kapatılması ile ilgili olarak yapılmak istenenlerin, demokrasi ve Anayasa ile bağdaşır hiçbir yönünün olmadığı aşikardır.” denildi.

    Yapmış oldukları yazılı açıklamada, Anayasa’nın 48. Maddesinde yer alan ”Herkes, dilediği alanda çalışma ve sözleşme hürriyetlerine sahiptir. Özel teşebbüsler kurmak serbesttir.” ifadesine vurgu yapan Baro Yönetimi, ” Demokratik hukuk devleti ilkesinin temelini oluşturan hürriyetlerden biri olan teşebbüs hürriyetinin kanun adı altında Meclis marifeti ile de olsa gasp edilmesi, kısıtlanması kabul edilemez bir durumdur. Bu açıdan Bakanlıkça dershaneleri kapatmak amacıyla hazırlanan kanun taslağı, Anayasa’nın ruhuna aykırıdır. Kanunların Anayasa’ya aykırılık teşkil edemeyeceği hususu da göz önüne alındığında, bir gece yarısı operasyonu ile iş bu taslağın TBMM tarafından onaylanması, hukuk devleti ilkesinin ağır yara alması ve yasaya olan güvenin büyük ölçüde sarsılması neticesini doğuracaktır.” ifadelerini kullandı.

    Ayrıca dershanelerde istihdam edilen yönetici, öğretmen ve çalışanlarında endişelerini göz ardı etmemek gerektiğini belirten Baro Yönetimi, ”Binlerce insanın eğitim boşluğu nedeniyle sermayelerini bir araya getirerek bu ihtiyaçtan istifade etmeleri ve bir istihdam alanı oluşturmaları devlet ekonomisine olan katkısı dikkatlerden kaçmamalıdır. Dershanelerin kapatılması hususundaki tavırlarından ve bu ısrarlarından vazgeçmeleri gerektiğini düşünüyoruz. ” dedi.