Bir başhekimin 36 yardımcısı var

SES Genel Başkanı Aydın, Dışkapı Hastanesi'nde başhekim yardımcısı sayısının son 6 ayda iki kat artarak 36'ya çıktığını kaydetti.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Genel Başkanı Köksal Aydın, Dışkapı SSK Hastanesi’nde başhekim yardımcısı sayısının, son 6 ayda yaklaşık iki kat artarak 36’ya çıktığını söyledi.
Bu durumun kadrolaşma hırsının göstergesi olduğunu dile getiren Aydın, “Bütün bilgiler AKP bağlantısı olduğunu gösteriyor. Bunu yüzde 100 kanıtlamak mümkün değil, ortada belge olmaz. Ama bütün davranışları, ilişkileri bunu gösteriyor” dedi.

‘Çok komik bir durum’
SSK’ya bağlı sağlık kuruluşlarının Sağlık Bakanlığı’na devredilmesinin ilk aylarında konuyla ilgili çok fazla hareketlilik yaşanmadığını belirten Aydın, şunları söyledi:
“Son 6 aya girildiğinde Sağlık Bakanlığı’nın diğer birimlerinde klinik şefi, şef yardımcısı atamalarının olduğu dönemde SSK hastaneleri de nasibi aldı. 36 başhekim yardımcısının olması çok komik bir durum. Biz 40 bin kişilik bir örgütüz, 7 tane Merkez Yönetim Kurulu üyemiz var.”
Hastane isimlerinin değiştirilmesinin, SSK Dışkapı Hastanesi’nin Yıldırım Beyazıt, İstanbul Vakıf Gureba’nın da Bezm – i Alem Valide Sultan yapılmasının “deformasyonun bir boyutu” olduğunu söyleyen Aydın, “İsim değiştirilmesi de bir zihniyetin ürünü. İşçilerin onlarca yıllık alın terleri birilerine peşkeş çekilmiş. Mülkiyeti başkalarına ait olan bir kurumun adını keyfinize göre değiştiriyorsunuz. Hepimizin üzerinde uzlaşabileceği isimler konabilir” dedi.

‘İlaç harcamaları arttı’
Devirle birlikte özelden hizmet, ilaç ve tıbbi ilaç alımının önünün açıldığını kaydeden Aydın, devrin ilaç harcamalarında tasarrufa değil, zarara yol açtığını ileri sürdü.
SSK’nın devriyle ilaç harcamalarında 3 kat artış olduğunu belirten Aydın, “Hükümet devrin SSK’ya maliyetinin 1.7 milyar YTL olacağını öngörmesine rağmen, maliyet tahmin edilenin en az 3 katı olmuştur” dedi.
Toplu pazarlık yoluyla SSK’nın piyasada fiyat kırımı yaptığını hatırlatan Aydın, “Fiyatları çok ciddi anlamda aşağılara çekiyordu. Şu haliyle ilaçlar piyasadan alındığı için ne kırım yapma olanağı var, ne de kendisi ilaç ürettiği için bir avantaj elde etme durumu söz konusu” diye konuştu. Ancak 6 ay sonra bu konuda gerçek rakamlara ulaşmanın mümkün olacağını söyleyen Aydın, şöyle konuştu:

‘Rakamı tespit edemiyoruz’
“2006 bütçesinin görüşüldüğü son gün sosyal güvenlik kurumlarının borçları silindi. Bunun SSK’yla ilgili kısmı ne kadardı, bu konuyla ilgili bilgiye ulaşamıyoruz. SSK’nın eczanelere olan borçlarını 45 gün içinde ödemesi gerekiyor. Bu süre çok uzuyor. Eczaneler 3 – 4 ay SSK’dan ücret alamıyorlar. Haliyle bugün gerçek rakamı tespit etmemiz çok zorlaşıyor. SSK’nın eczanelere ödemesi gereken ciddi bir meblağ var. Ödenmediği için gerçek anlamda ne kadar olduğu tespit edemiyoruz.”

725 hekim çalışıyor

Dışkapı SSK’ya bağlı hastane ve polikliniklerde toplam 725 hekim ve 36 başhekim yardımcısı görev yapıyor. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Genel Başkanı Köksal Aydın’ın verdiği bilgilere göre, AKP hükümeti döneminde görevli bulunan 26 başhekim yardımcısı fazla bulunarak, sayıları 21’e indirilmiş. Ancak devirden sonra 15 yeni kadroyla başhekim yardımcısı sayısı 36’ya çıkarılmış.