Bir fasılda daha müzakereler açılabilir

Avrupa Birliği (AB) Daimi Temsilciler Komitesi (COREPER) 17'nci fasıl olan ekonomik ve parasal politikada müzakerelerin başlamasına yeşil ışık yaktı.

COREPER toplantısında gündeme alınan iki fasıldan ekonomik ve parasal politikayla ilgili Türkiye’den müzakere tutum belgesini sunması istenirken, tarım ve kırsal kalkınma faslında, AB Komisyonu’nun öngördüğü şekilde Türkiye’nin altı açılış kriterini karşılaması gerektiğine karar verildi.

Müzakerelere geçilmesi için Türkiye’nin pozisyon belgesini sunmasının ardından üye ülkelerin onayıyla AB’nin ortak tutum belgesinin sonuçlandırılması gerekiyor.

Bunun olması halinde Türkiye, AB Dönem Başkanı tarafından ilgili fasılda müzakerelerin açılması için düzenlenen Hükümetler Arası Konferansa davet ediliyor.

AB’nin Türkiye ile müzakereleri Gümrük Birliği ile ilgili sekiz fasılda donduran kararının ardından, işletmeler ve sanayi politikaları ile istatistik fasıllarında da Türkiye’den tutum belgesi istenmişti.

Ankara’nın işletmeler ve sanayi politikalarıyla ilgili müzakere tutum belgesini önümüzdeki günlerde AB’ye ulaştırması bekleniyor.

Müzakereler sekiz başlıkta askıya alındı

Avrupa Birliği, Türkiye ile müzakerelerin hızını kesti. AB Dışişleri Bakanlarının 11 Aralık’ta AB Komisyonu’nun tavsiye kararını kabul etmesinin ardından, 14-15 Aralık’ta yapılan AB Zirvesi’nde de ‘Türkiye ile müzakerelerin sekiz başlıkta askıya alınması’ kararı aynen benimsendi.

Buna göre, Türkiye ile müzakereler sekiz başlıkta (Malların serbest dolaşımı, iş kurma hakkı ve hizmet sunumu serbestisi, mali hizmetler, tarım ve kırsal kalkınma, balıkçılık, taşımacılık politikası, gümrük birliği ve dış ilişkiler) askıya alınacak. Açılacak diğer başlıklar ise, Türkiye limanlarını Kıbrıs Rum kesimine açmadığı sürece kapanmayacak.

AB, KKTC’ye uygulanan izolasyonların kaldırılması konusunu ise ocak ayında gündemine alacak. İzolasyonların kaldırılması için atılacak adımlar konusunda, ocak ayında dönem başkanı olacak Almanya inisiyatif alacak.

Dışişleri Bakanı Abdullah Gül, bir süre önce, AB ile ilişkilerde yeni bir döneme girildiğini, ancak raydan çıkılmadığını belirtmişti.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da, Irak’taki durumun AB sürecinden daha öncelikli olduğunu söylemişti.