Biyodizel’de vatanseverlik tartışması

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından gerçekleştirilen 'Petrol ve Alternatif Enerji Kaynağı Biyodizel' konulu toplantıya vatanseverlik tartışmaları damgasını vurdu.

MÜSİAD tarafından gerçekleştirilen toplantıda konuşan Türkiye Akaryakıt Bayileri Petrol ve Gaz Şirketleri İşveren Sendikası (TABGİS) Başkanı Atıf Ketenci, Türk çiftçisinin üretiği tarım ürünlerinden elde edilecek biyodizele kimsenin itirazının olmadığını belirterek, itirazlarını ithal edilen tarım ürünlerinden elde edilen biyodizele olduğunu söyledi.

Toplantıda, TABGİS Başkanı Ketenci ile Alternatif Enerji ve Biyodizel Üreticileri Birliği (ALBİYOBİR) Başkanı Tamer Afacan arasında vatanseverlik tartışmaları yaşandı. Afacan biyodizel yakıtın ulusal yakıt olduğunu ve bunu desteklemenin vatanseverlik olduğunu belirtti. TABGİS Başkanı Ketenci ise bu düşüncenin yanlış olduğunu yurt dışından yüksek fiyatlarla getirilen tarım ürünlerinden elde edilen ve Türk çiftçisine bir fayda sağlamayan biyodizeli desteklemenin vatanseverlik olmayacağını dile getirdi.

Alternatif Enerji ve Biyodizel Üreticileri Birliği (ALBİYOBİR) Başkanı Tamer Afacan da, Türkiye için yeni bir sektör olan biyodizelin, eksikliklerinin ve hatalarının olabileceğini vurgalayarak. Biyodizelin dünyada yükselmesinin asıl nedeninin dünya borsalarında ham yağ ile ham petrol fiyatlarının aynı seviyeye gelmesi olduğunu belirten Afacan, yaşanan petrol krizlerinin alternatif enerji arayışlarını hızlandırdığını anlattı.

Afacan, biyodizelin fosil yakıt kökenli yakıtlara bağımlılığı azaltarak kaynak çeşitlendirmesi yoluyla enerji arzında güvence sağladığını, lokal hava kirliliğini azalttığını ve tarımsal ürün fazlalığı riskini enerji tarımına yönlendirerek sürdürülebilir tarımı desteklediğini belirterek, “AB’nin bu konuda 2010 yılında 7,5 milyon tonluk ihtiyacı öngörülüyor. Bu Türkiye için bir fırsattır. Türkiye’deki tesis sayısı 144, üretim kapasitesi ise 1,5 milyon tondur. Türkiye Almanya’dan sonra ikinci durumdadır. Bunu ciddi bir güç olarak kullanmak mümkündür. Ancak, 1,5 milyon YTL’den satılan biyodizele 65 YKr ÖTV eklendiğinde litre fiyatı 2,15 YTL’lik satış fiyatıyla motorinden daha pahalı hale gelecektir. Türkiye’de biyodizele ÖTV’nin uygulanmaması gerekir. AB’de olduğu gibi akaryakıtın vergilendirilmesinde ‘kirleten öder’ mantığı hakim kılınmalı. Eğer ÖTV fiyatlara eklenirse üretim bıçak gibi kesilecektir. Kar payları da eklenince fiyatı petrodizelin çok üstüne çıkacaktır. Bu durumda yatırım bedeli 100 milyon doları geçen sektör tamamen atıl hale gelecek ve işsizlik kıskacındaki ülkemizde 82 bin kişi istihdamdan olacak, 3 milyar dolar ciro yok olacaktır. Türk tarımı yine kendi kaderiyle baş başa bırakılacaktır. Biyodizel Türk tarımı için bir çıkış yoludur. Kendi ülkelerinde biyodizeli destekleyen global güçler Türkiye’de biyodizele çok büyük direnç gösteriyorlar. Biyodizel ulusal yakıttır. Vatansever yakıttır.” şeklinde konuştu.

Türkiye Akaryakıt Bayileri Petrol ve Gaz Şirketleri İşveren Sendikası (TABGİS) Başkanı Atıf Ketenci ise, benzinin litresinin 2, motorinin de 1,5 dolar olduğunu belirterek, ülke ekonomisinin bunu kaldıracak durumda olmadığını söyledi. Sektörün kaçak akaryakıt sorunuyla boğuştuğunu dile getiren Ketenci, kaçakçılığın önlenmesi noktasında herhangi bir tedbir alındığını göremediğini ifade etti.

Biyodizelde “vatansever, yurtsever yakıt” tanımlamasına karşı çıkan Ketenci, “Bu, vatanseverliğin özüne gölge düşürür. Yapılan iş ticarettir, ticaret kar için yapılır. Biyodizel ülkeye gelmeden önce, hepimize yurtsever, vatansever olarak ifade edilmeye başlandı. Bu işin yurtseverlikle ne lakası var? Elbette bu ülkeye artı değer katan, yerli tarımı geliştiren herkese saygımız var. Ama bu işin yurtseverlikle yakından alakası yok. Bunun akaryakıt fiyatlarının en yüksek olduğu bir döneme rastlaması bir talihsizliktir. Petrolcüler pazar payı kaybediyor, onun için biyodizele karşı çıkıyorlar gibi bir şey yok. Sonuçta biyodizeli de istasyonlarda satacak olan biziz. Bunun satılacak başka bir yermi var?” şeklinde konuştu.