Bize göre Mozart

Klasik Batı müziği bestekârları içerisinde Türk müziği motiflerine en fazla yer veren isim Mozart.

Türk Edebiyatı dergisinin nisan sayısı da kapağını bütün dünyada doğumunun 250. yılı kutlanan Mozart’a ayırmış; tabii büyük sanatçıya Türk edebiyatının penceresinden bakarak. Beşir Ayvazoğlu, derginin başyazısında ‘Mozart özel sayısı’ hazırlamak yerine, Batı müziğiyle iki yüz yıllık ilişki tarihimize edebiyatın penceresinden bakmaya karar verdik ve konumuzu şöyle belirledik: Mozart, Batı Müziği ve Biz.” diyor. İncila Bertuğ, yazısında, aynı yıllarda yaşayan, kısa ömürleri ve trajik ölümleriyle birbirine benzeyen iki şahsiyeti; Mozart ve III. Selim’i karşılaştırıyor. Prof. Dr. Orhan Okay, Necip Fazıl’ın; İnci Enginün, Halide Edib’in; Beşir Ayvazoğlu, Hamdullah Suphi, Peyami Safa, A. Hamdi Tanpınar ve Nurettin Topçu’nun; M. Selim Gökçe, Mehmet Akif’in; Dr. Hasan Akay, Servet-i Fünun şairlerinin Batı müziğine bakışını ele alıyor. Fırat Kızıltuğ Türk musikisinin Batı müziği üzerindeki etkilerini inceliyor. Cemal Aydın, Stendhal’in Mozart Biyografisi’nden bir parçayı Türkçe’ye çevirmiş. Türk Edebiyatı’nın bu ‘özel’ sayısı, Türkiye’de bu yıl Mozart üstüne yapılan en yetkin çalışma ve ‘bizim penceremizden’ bakışı getirmesi bakımından takdiri hak ediyor. Dergide ayrıca Mehmet Nuri Yardım’ın, 70. yaşı çeşitli etkinliklerle kutlanan Hilmi Yavuz ile yaptığı hayli kapsamlı bir söyleşisi yer alıyor. (0212 527 50 32)