‘Bizim mücadele alanımız sandıktır’

DYP Genel Başkanı Mehmet Ağar, bugün iktidar partisinin de ana muhalefet partisinin de meselesinin ülkenin gerçeklerinden kopuk olduğunu savundu.

Ağar, törende yaptığı konuşmada sözlerine ”Doğarken dünyaya Demokrat Partili geldik, yine Demokrat Partili olarak öleceğiz” diyerek başladı.

”Çok partili hayatın amiral gemisi” olarak tanımladığı Demokrat Parti’nin ve sahip olduğu misyonunun demokrasi dışı tüm müdahalelere karşın ülkeye hizmet etmeyi sürdürdüğünü belirten Ağar, Türkiye’nin de tüm olumsuzluklara karşı daima ileri gitmeyi sürdürdüğünü kaydetti.

Ülkenin bugün içinde bulunduğu şartların kimseyi karamsarlığa sürüklememesi gerektiğini vurgulayan Ağar, DYP’nin varlığının Türkiye’nin geleceğinin sigortası olduğunu ileri sürdü.

Demokrat Parti’nin siyasi anlayışı ve geçirdiği tarihsel süreç hakkında da bilgi veren Ağar, ülkenin gerçekleriyle milletin taleplerini örtüştüren bir anlayışın sembolü olduğunu vurguladı.

-SİYASETTE UZLAŞMA KÜLTÜRÜ-

Bugünün Türkiyesinin Demokrat Parti’nin siyaset felsefesinden alacağı çok dersler olduğunu ifade eden Ağar, şöyle konuştu:

”Bugün merkez sağ temsilcisi diye ortaya çıkan bu iktidarın merkez sağ ile uzaktan yakından bir ilişkisinin olmadığı açıkça ortadadır. Merkez sağın var ettiği siyaset uzlaşma kültürüdür. Bugünkü iktidarı var eden siyaset, çatışma kültüründen gelmektedir.

Bizim olduğumuz çizgiye birilerinin gelmesinden bizim şikayetimiz olmaz ama bunun temeli ve temsili bize aittir.

Bugün iktidar partisinin de ana muhalefet partisinin de meselesi ülkenin gerçeklerinden kopuk, ülke insanlarının gerçek problemlerinden kilometrelerce uzakta. Sadece insanların değerleri üzerinden ağız kalabalığı ile çatışma yaratmak suretiyle ülkede siyaset yaptıklarını zannetmektedirler.”

Kadınların siyasete alet edilmesini de eleştiren Ağar, kadınların siyasetin istismar alanı içine sokulmak istendiğini, bunu kabul etmelerinin mümkün olmadığını kaydetti.

Türkiye’nin, laik-antilaik çatışması ve etnik ayrımcılık tartışmaları içine sokulmaya çalışıldığını iddia eden Ağar, bunun ülkeye büyük zarar verdiğini söyledi.

-”TÜRKİYE TANZİM EDEN ÜLKEDİR”-

Türkiye’nin bulunduğu coğrafya itibariyle dikkatli politikalar izlemesi gerektiğini anlatan Ağar, şöyle konuştu:

”Bu coğrafyanın ve üzerimize yüklenen tarihsel sorumluluğun ne anlama geldiğini kavrayamayan bir hükümet olabilir. Demokrasinin icaplarından…Eğer bu hükümet bugün seçim yoluyla işbaşına gelmişse bunun kusuru millette falan olamaz. Seçimle işbaşına gelen bir iktidarı biz meşru olarak görürüz, ancak onunla mücadele etmekten de geri durmayız. Bizim demokrasi anlayışımız içinde böylesine mücadele ederek iktidarı millet eliyle yeniden kurmak zorunda olduğumuz bir iktidara karşı bile tepeden inme, demokrasi karşıtı müdahaleler olduğunda bizim tavrımız demokrasiden yana olmaktır. Bizim mücadele alanımız ve meydanımız sadece seçim sandığıdır.”

-TERÖRLE MÜCADELE ÖZEL TEMSİLCİLİĞİ-

Terörle mücadele için özel temsilci atanmasının gündeme geldiği dönemde yaptığı açıklamaları hatırlatan Ağar, şöyle devam etti:

”Türkiye tarihinden bu yana kendi meseleleriyle ilgili konuyu ne zaman ki yabancılara havale etmişse her zaman bu meseleleri kaybetmiştir. Türkiye kendi meselelerini kendi çözecek bir ülkedir. Bir yandan kendi başkentindeki bakanlıklarının güvenliğini temin edemeyen bir ülkede, terörle mücadelede medet bekleyen Türkiye gibi bir devi acz içinde gösterme utanmazlığından çekinmeyen bu hükümeti ikaz ediyorum ki, bunu kaldırın, bu iş Türkiye’ye bir çözüm getirmez. Türkiye, bu meseleyi kendi gücüyle aşar dediğimizde, 4 ay sonra hükümetin başkanı diyor ki ‘Bu koordinatörlük meselesi bir işe yaramadı.’ Günaydın, derler. Zamanında söylediklerimizi kulağınızın bir kenarını koyun.”

Siyasetin ülkenin çatışma ve düşmanlık ortamına sürüklenmesini önlemek olduğunu belirten Ağar, ”Bu ülke topraklarında doğan, büyüyen, yaşayan çocukları kendi devletine karşı silah çekemez hale getirmektir, onu sağlamaktır, onu başarmaktır. Çocukların maceraya girmesini önlemeyi başarabilmektir. Siyaset bunun için vardır. Hepimiz bu toprakların insanıyız” diye konuştu.

Türkiye’nin 2007 yılında genel seçimlerle birlikte önemli bir sürece gireceğini belirten Ağar, partisinin seçimlerden iktidar olarak çıkacağını savunarak, bunun için var güçleriyle çalıştıklarını belirtti.