BM kitle imha silahlarını engelleyecek

BM Güvenlik Konseyi, kitle imha silahlarının yayılmasını ve terör güçlerinin eline geçmesini engellemek için çabalarını yoğunlaştırmaya karar verdi.

Otuzdan fazla ülkenin temsilcisinin konuyla ilgili görüşlerini açıkladığı toplantıdan sonra, Konsey bir açıklama yaptı.

Dönem Başkanı Peter Burian tarafından okunan açıklamada, “Konsey, üye devletlerin nükleer silahların yayılmasını engelleme konusunda yükümlülükleri olduğunu kabul ettikleri 1540 sayılı kararın uygulanmasını desteklemek amacıyla çok taraflı işbirliğini artırma kararlılığını teyit etmektedir” dedi.

Açıklamada Konsey, nükleer, kimyasal ve biyolojik silahların yayılmasını engelleme konusunda uzman uluslararası kuruluşların, özellikle de Uluslararası Atom Enerjisi Kurumunun (UAEK) faaliyetlerini övdü.

Dönem Başkanı Slovak Büyükelçi Burian, bu konuda daha fazla çaba sarf edilmesi gerektiğini de belirterek, “Konsey, ilgili tüm uluslararası ve bölgesel kurumlarla tecrübe paylaşımı gibi konularda daha fazla işbirliği yapılması gerektiğine inanıyor” diye konuştu.

2004 yılında kabul edilen 1540 sayılı BM kararı, üye devletlerin nükleer, kimyasal ya da biyolojik silah gibi kitle imha silahlarının geliştirilmesi, üretilmesi, temin edilmesi, kullanılması ya da transferi gibi faaliyetlere destek vermelerini önleme amacıyla bir izleme komitesi de kurmuştu.

Konseydeki toplantı, özellikle UAEK’nin İran raporunu açıklamasının hemen arkasından yapılması açısından önem taşıyor.

İran yönetiminin Güvenlik Konseyinin taleplerini ve 1737 sayılı kararı dikkate almayarak ülkedeki nükleer tesislerinde uranyum zenginleştirme faaliyetlerini sürdürdüğüne işaret eden rapor, BM Güvenlik Konseyine sunulmuştu.

Konseyin, önümüzdeki günlerde İran’ın nükleer programını devam ettirmesinden doğan rahatsızlığı gidermek için izleyeceği yolu yeniden belirlemesi bekleniyor.