Bölge aile çiftçiliği çalıştayı Aydın’da yapıldı

Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü (FAO)'nün önerisi üzerine 2014, Uluslararası Aile Çiftçiliği Yılı ilan edildi.

Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü (FAO)’nün önerisi üzerine 2014, Uluslararası Aile Çiftçiliği Yılı ilan edildi. Türkiye’de de bu yönde çalışmalar devam ediyor. Aydın’da Aile Çiftçiliği Yılı için çalıştay yapıldı. Özellikle Aydın’ın tarım şehri olduğunu ve bunun iyi değerlendirilmesi gerektiğini belirten Vali Yardımcısı Abdullah Aslan, “Dünyada obezite ve açlık yan yanma. Bizim petrolümüz yok. Petrolü olan ülkeler nasıl bunu kendi lehlerine değerlendiriyorsa bizim de ürettiğimiz gıdayı, tarımsal potansiyelimizi en fazla fayda sağlayacak şekilde değerlendirmemiz gerekir. Bundan 30 yıl önce bir deyim vardı, dünyada yedi ülke kendi kendine yetiyordu. Bu ülkeler arasından ülkemiz çıkmış durumda. Kendi gıdamız, kendimize yetmiyor. Bu üzücü bir şey. Bu kadar potansiyelimizi çok daha iyi değerlendirmeliyiz.” dedi.

Didim’de yapılan çalıştayda konuşan Aydın Gıda tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Mustafa Bircan, dünyada 960 milyon aç, 4 milyar insanın açlık sınırında yaşadığını söyledi. Bölge çalıştayına Aydın, Balıkesir, Bilecik, Çanakkale, Denizli, Burdur, Kütahya, Uşak, Isparta, İzmir, Manisa ve Muğla illerinden, ziraat odaları, sivil toplum kuruluşları ve bazı özel kurum temsilcileri katıldı. Açılışta konuşan Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Mustafa Bircan, “Küçük ölçekli ailelerde açlığın ve yoksulluğun ortadan kaldırılmaya çalışılmasına ağırlık verilmektedir. Bu yılın temel amacı, açlık ve yoksullukla mücadele ve doğal kaynakların korunması açısından aile çiftçiliğinin korunmasının öneminu vurgulamaktır. Böylelikle dünyanın dikkatini çiftçi ailelerine ve küçük ölçekli çiftçilere çekerek, aile çiftçiliğin kırsal kalkınmanın etkin bir parçası olmasının sağlanması hedeflenmiştir. Aile çiftçileri ve küçük çiftçiler, küresel gıda güvenliği açısından çok önemli bir yere sahiptir. Aile çiftçiliği geleneksel gıda ürünlerinin korunmasına yardımcı olmakta, dengeli beslenme için imkan sağlamakta ve küresel tarımsal biyo çeşitliliğin korunmasına katkıda bulunmaktadır. Kaynakların verimli şekilde kullanılmasında önemli rol oynamaktadır. Aile çiftçiliği, sosyal politikalarla desteklendiği takdirde yerel ekonomilerin canlanması için bir fırsat teşkil etmektedir. İçerisinde sevgi, dirayet cömertlik, doğayla dost yaşam mücadelesinin hiç bitmediği bir tarımsal yaşam vardır.” dedi.

Çalıştayda aile çiftçiliği açısından bölgesel örgütlenme, finansman ve destekler, aile çiftçiliği açısından bölgesel pazarlama, ürün değerlendirme ve değer zinciri, aile çiftçiliği açısından bölgesel kadın işgücü, çocuk işçiliği ve kayıt altına alma, aile çiftçiliği açısından bölgesel eğitim, yayım ve danışmanlık hizmetleri kategorilerinde gruplar oluşturularak, değerlendirmeler ve öneriler yapılacak. CİHAN