Bölgenin enerji patronu; Türkiye

Türkiye, bölgenin ’enerji vanası’ haline geldi

Petrol ve doğalgaz gibi enerji kaynaklarının bulunduğu ve taşındığı bölgelerin çoğunda savaş veya siyasi istikrarsızlık söz konusu. Business Week Dergisi dünya ekonomisi açısından büyük önem taşıyan petrol ve doğalgaz taşımacılığı konusunda yaptığı araştırmada Türkiye’nin artan önemine işaret etti.

GÖZLER TÜRKİYE’DE

Yazıda, dünya ham petrol taşımacılığının yüzde 5’inin Türkiye üzerinden sağlandığına dikkat çekilerek planlamada olan çok sayıda doğalgaz ve petrol boru hattı projesinin de hayata geçmesiyle birlikte ülkenin

enerji koridoru olarak öneminin daha da artacağı ifade edildi. 2005 sonunda kullanıma alınan ve Rus gazını Akdeniz’e taşıyan Mavi Akım Boru Hattı, ardından 13 Temmuz’da açılışı yapılan 4 milyar dolarlık Bakü-Tiflis- Ceyhan (BTC) Boru Hattı Projesi, Türkiye’yi Doğu ile Batı arasındaki tek güvenli “enerji vanası” haline geltirdi. Yapılan yorumlara göre bu proje ile birlikte Türkiye tam anlamıyla dev bir enerji koridoru haline geldi. BP’nin araştırmasına göre Hazar Denizi’nin Şah Deniz adı verilen bölgesinde bulunan yaklaşık 400 milyar metreküplük doğalgaz büyük oranda Türkiye üzerinden dünya pazarlarına taşınacak. 2008’de inşaatına başlanacak ve 2013’te Hazar’dan Avrupa’ya ilk doğalgazın taşınacağı Avusturyalı OMV’nin 5 milyar dolarlık Nabucco Projesi ise Türkiye’nin önemini daha da artıracak.