Boşanmada vekil yetersiz

Yargıtay, davacı dinlenilyeden davacı vekilinin beyanıyla boşanmaya karar verilmesinin usul ve yasaya aykırı olduğuna karar verdi.

Konuya ilişkin Yargıtay kararı, Resmi Gazete’de yayınlandı. Karara konu olan boşanma davasında, yerel mahkeme davacı vekili ile davalının beyanı doğrultusunda boşanmaya karar verdi. Adalet Bakanlığının başvurusu üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, yerel mahkeme kararının kanun yararına bozulmasını istedi. İstemi inceleyen Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, Türk Medeni Kanunu’nun, en az 1 yıl sürmüş evliliklerde eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi halinde evlilik birliğinin temelinden sarsılmış sayılacağını öngördüğünü anımsattı.

Bu halde dahi boşanma kararı verilebilmesi için hakimin bizzat tarafları dinleyerek iradelerini serbestçe açıkladıklarına kanaat getirmesi ve boşanmanın mali sonuçları ile çocukların durumu konusunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması gerektiğine işaret eden Daire, hakimin, tarafların ve çocukların menfaatlerini göz önünde tutarak bu anlaşmada gerekli gördüğü değişikliği yapabileceğini, bu değişikliklerin kabulü halinde boşanmaya karar verileceğini vurguladı. Yargıtay 2. Hukuk Dairesinin kararında, şöyle denildi:

”Taraflar hazır bulunup, bizzat anlaştıklarını açıklamaz veya hakim tarafların anlaşmalarını uygun bulmaz ise taraflardan delillerin sorulup toplanması sonucunda evlilik birliğinin temelinden sarsılmış olup olmadığının, Türk Medeni Kanunu’nun 184. maddesi çerçevesinde takdiri gerekirken, davacı asil dinlenilmeksizin vekilinin beyanı ile yetinilerek eksik inceleme ile boşanma hükmü kurulmuş olması usul ve yasaya aykırıdır.”