Bozkır: Kamuda çalışan iş güvenlik uzmanları mağdur ediliyor

Birlik İş Güvenliği Enerji İşçi ve Çevre Sağlığı Eğitim Araştırma Derneği (BİR-DER) Başkanı Abdullah Bozkır, kamuda çalışan iş güvenlik uzmanlarına, kanunda açık ifade edilmesine rağmen ücretlerinin ödememesi için her türlü yolun denendiğini öne sürdü.

Birlik İş Güvenliği Enerji İşçi ve Çevre Sağlığı Eğitim Araştırma Derneği (BİR-DER) Başkanı Abdullah Bozkır, kamuda çalışan iş güvenlik uzmanlarına, kanunda açık ifade edilmesine rağmen ücretlerinin ödememesi için her türlü yolun denendiğini öne sürdü.

Bozkır, 6331 sayılı İş sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında işverenin çalışanları arasından iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirmekle yükümlü olduğunu söyledi. Bozkır şunları kaydetti: “Kanuna göre, belirlenen nitelikte iş güvenliği uzmanı veya işyeri hekimigörevlendirmeyen işverene görevlendirmediği her bir kişi için 5 bin TL aykırılığın devam ettiği her ay için aynı miktar, diğer sağlık personeli görevlendirmeyen işverene 2 bin 500 TL aykırılığın devam ettiği her ay için aynı miktar, belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen işverene her bir ihlal için ayrı ayrı bin 500 TL aykırı hareket eden işverene yerine getirilmeyen her bir tedbir için ayrı ayrı bin TL idari para cezası veriliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, 657 sayılı devlet memurları dışında personel çalıştıran ve işveren konumunda olan Kamu kurumlarına uyarı yazıları göndermiştir. 6331 Sayılı Kanun gereği olarak iş güvenlik uzmanı ve işyeri hekimi görevlendirmelerini ivedilikle yapmaları ve bu görevlendirmeleri İş Sağlığı ve Güvenliği izleme takip sistemi olan İSG-KATİP’ e giriş yapmalarını aksi takdirde 6311 Saylı Kanunun 26. Maddesinin ilgili fıkralarının uygulanacağı ve cezai işlemlerin yapılacağı konusunda uyarmıştır. Bu yazı eline ulaşan ve de olayın ciddiyetini anlayan kurum müdürlükleri derhal kurumlarındaki iş güvenlik uzmanlarını tespit edip. İSG-KATİP sistemine girerek sözleşme yapılmışlardır. Ne yazık ki bazı kurum müdürleri Kanunu ve de gönderilen uyarı yazılarını anlamakta sıkıntı yaşıyorlar ya da anlayamıyorlar.”

“KAMU KURUMLARINDAKİ UZMANLAR ÜCRETLERİNİ ALAMIYORLAR”

BİR-DER Başkanı Abdullah Bozkır, kanunda ve ilgili mevzuatlarda açık ifadeler var iken işveren konumunda olan kurum müdürlerinin cezalardan kurtulmak için görevlendirmeleri ve sözleşmeleri ivedilikle yaptıklarını söyledi. Bozkır, iş güvenliği uzmanlarının söz konusu Kanundan doğan haklarını bilerek ya da bilmeyerek engellediklerini dile getirdi. Bozkır, kamu kurum ve kuruluşlarında ilgili mevzuata göre çalıştırılan işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanı olma niteliğini haiz personelin, gerekli belgeye sahip olmaları şartıyla asli görevlerinin yanında, belirlenen çalışma süresine riayet ederek çalışmakta oldukları kurumda veya ilgili personelin muvafakati ve üst yöneticinin onayı ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevlendirilebileceğini belirtti. Bozkır şunları söyledi: “Bu şekilde görevlendirilecek personele, görev yaptığı her saat için 200 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı tutarında ilave ödeme, hizmet alan kurum tarafından yapılır. Bu ödemeden damga vergisi hariç herhangi bir kesinti yapılmaz. Bu durumdaki görevlendirmeye ilişkin ilave ödemelerde, günlük mesai saatlerine bağlı kalmak kaydıyla, aylık toplam seksen saatten fazla olan görevlendirmeler dikkate alınmaz. Buna rağmen ülke genelinde kurumlarında görevlendirilen bir çok kamu görevlisi iş güvenlik uzmanı meslektaşımız bir yandan iş güvenliği uzmanı olarak görevlendirilmenin sorumluluklarını yerine getirmekle mücadele ederken bir taraftan da kurum müdürlerinin kanuna aykırı uygulamalarından dolayı mağdur edilmektedir. Konu ile ilgili tüm taraflar mağduriyetlerin giderilmesi ve yeni mağduriyetlerin olmaması için gereken hassasiyet ve ilgiyi göstermelidir. Aksi takdirde söz konusu kanun uygulanmasında önemli görevi ve rolü olan kamunun etkinliği ve inandırıcılığı zedelenecektir.”