‘Bu devletin memurunu kimse irtica ile suçlayamaz’

Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Gaziantep İl Başkanı Ahmet Tahiroğlu, Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in Harp Akademileri Konferansı'nda yaptığı konuşmanın 'talihsizlik' olduğunu söyledi.

Tahiroğlu, Sezer’in konuşmasını üzüntüyle karşıladıklarını ifade ederek, “Sayın Cumhurbaşkanı’nın konuşması, devletin en üstteki organı tarafından memurlara karşı haksız ithamlarda bulunulması nedeniyle memurlar arasında üzüntüyle karşılanan bir konuşmadır. Devleti halk adına temsil eden cumhurbaşkanlarının ‘İrtica siyasete, eğitime ve devlete sistemli bir şekilde sızmaya çalışmaktadır’ şeklindeki açıklamaları, memurları irtica ile suçlamak anlamına gelir ki hiç kimsenin bu ülkenin memurlarını zan altında bırakmaya hakkı yoktur” dedi.

Demokratik hukuk devletinin hukuku gözetmekle görevli bir Cumhurbaşkanı’nın, elinde hiçbir delil olmadan zan ile hareket ederek açıklama yapmasının, hukuka uygun bir davranış olmadığını, Cumhurbaşkanı’nın açık konuşmayarak insanları ve kurumları zan altında bırakmasını memurlar olarak doğru bulmadıklarını dile getiren Tahiroğlu şöyle konuştu: “Sayın Cumhurbaşkanı’nın konuşmasını, Türkiye’nin demokratik gelişimi açısından büyük bir talihsizlik olarak görüyoruz. Laikliğin evrensel bir tanımı ve uygulaması vardır. Sayın Cumhurbaşkanı kendine göre bir laiklik tanımı yapmaktadır. Devletin, kamu düzeni gerekçesiyle vatandaşlarının ibadet etme özgürlüklerini bile yasaklayabileceğini söylemektedir. Hukuk devletinde ve laik bir devlette devletin görevi insanların ibadetlerini kamu düzeni gerekçesi ile bile olsa sınırlamak ve engellemek değildir. Devletin görevi insanların mümkün olan en fazla düzeyde hak ve özgürlüklerden yararlanabilmelerinin yollarını aramaktır.”

Tahiroğlu, Memur-Sen olarak, memurları zan altında bırakan açıklamalar yapılarak kamuda gereksiz bir gerginliğin oluşturulmasına, devletin vatandaşları arasında ayrımcılık yapılmasına zemin açacak davranışlar içine girilmesini telkin eden açıklamalara tepki gösterip herkesi hukuka uygun davranmaya davet etti.