‘Bu kabine Kemal Unakıtan kabinesidir’

CHP Genel Başkanı Deniz Baykal: "Bu kabine, Kemal Unakıtan kabinesidir"

CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, hakkında bunca somut iddia abulunan Maliye Bakanı’nı görevden almaya Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın gücü yetmediğini savunarak, “Bu kabineye ‘Kemal Unakıtan Kabinesi’ deme ihtiyacını hissediyorum. Bu kabine Unakıtan Kabinesi’dir.
TBMM’de bir basın toplantısı düzenleyen Deniz Baykal, Maliye Bakın Kemal Unakıtan’ın gensoru görüşmeleri sırasında ortaya koyduğu üslubun, Bakan’ın nasıl bir acz, çaresizlik ve perişanlık içinde olduğunun bir göstergesi olduğunu söyledi. Deniz Baykal, “Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir üslüp kabul edilemez. Ortada çok somut iddialar, sorular, belgeler var. Bunların hiçbirine tatmin edici cevap verememiştir. Üslübu sertleştirmiştir. Oraya, buraya saldırmıştır. Bu da içine düştüğü çaresizliğin bir göstergesidir” şeklinde konuştu.

“Maliye Bakanı kimseyi suçlama mevkiinde değildir. Kendi hesabını veremememiş Maliye Bakanı’nın kimseye suçlama yöneltme hakkı yoktur” diyen Baykal, üst üste verilen üç gensorunun reddedilmesinin, konunun Maliye Bakanı konusu olmayı aştığını gösterdiğini kaydetti. Konunun Maliye Bakanı konusu olmaktan çıkıp Başbakanlık sorunu haline dönüştüğünü, Başbakan’ın Maliye Bakanı Unakıtan hakkında girişim yapma olanağının var olup olmadığnıın tartışmalı bir konu haline geldiğini ifade eden Baykal, “Unakıtan’ın bu kabinenin çok sağlam bir unsuru olduğu, Başbakan’ın Maliye Bakanı hakkında bir tasarrufta bulunamayacağı ortaya çıkmıştır. Yoksa bu noktada böyle bir tasarruf yapılmazsa bu ne zaman yapılacaktır? Eğer yapılamıyorsa neden yapılamıyor? Sorulması gereken soru budur. Bu açıdan bakıldığında ben bu kabineye ‘Kemal Unakıtan Kabinesi’ deme ihtiyacını hissediyorum. Bu kabine Unakıtan Kabinesidir. Görünmeyen güç merkezi Unakıtan’dır” şeklinde konuştu.

Özelleştirme başta olmak üzere hükümetin önem verdiği tüm projelerin Maliye Bakanı Kemal Unakıtan’a verildiğini, bunun bir rastlantı olmadığını anlatan Baykal, “Bunca somut iddiaya rağmen Unakıtan orda oturmaya devam ediyor. Öyle anlaşılıyor ki O’nu ordan almaya Başbakan’ın gücü de yetmiyor” dedi. Maliye Bakanı’nın ahlakı, icraatleri ve değerleri ile Başbakan’ın ahlakı, icraatleri ve değerleri arasında bir çelişki olmadığını söyleyen Baykal, Unakıtan hakkında 4. gensorunun verilip verilmeyeceğinin sorulması üzerine, “Valla herşey olabilir. Bu Maliye Bakanı orda olduğu sürece her şey olur. 4’üncü gensoru da olur, 5’in de olur. Yarının ne getireceği belli olmaz” diye konuştu.