Bu konularla genelde “dönekler” ilgilenir

Medyamıza baktığımızda, kendi hoşlanmadıkları yazarlara "yalaka, dönek" gibi sıfatlar uygun görenlerin genelde askerin emir eri gibi davrandıklarını görürüz.

ERGUN BABAHAN yazıyor…

Demokrasi, insan hakları ihlalleri, çeteler onların ilgi alanına girmez.
Bunlar netameli konulardır ve genelde “dönekler” ilgilenir.
Fikir tartışmalarında da çok fazla onlara rastlamazsınız çünkü onlar sabit fikirlidirler.

Oysa çok farklı ve renkli insanın yaşadığı ülkemizde gazetelerde değişik görüşleri yansıtan yazarların olmasından daha normal bir şey yoktur.
Nasıl her bir siyasi parti değişik bir dünya görüşüne denk düşüyor veya düşmeye çalışıyorsa, köşe yazarları da böyledir.

Demokrasi, hukukun üstünlüğü ve farklı görüşlerin özgürce ifade edilmesine saygı duyduğu sürece, her gazetede ayrı fikirden yazarlar olması doğaldır.
Çünkü günümüz dünyasında ideolojik ayrımlar yumuşamış, eskinin katı tavırları gereksiz hale gelmiştir.

Özellikle daha geniş kitlelere ulaşmaya çalışan bizim gibi gazetelerde farklı siyasi partilerin düşüncelerine gönül veren yazarların bir arada bulunması bundandır.

Gazeteler toplumun tümünü kucaklamak iddiasında oldukça, tıpkı süpermarketler gibi farklılıkları içinde barındırır hale gelmektedir.
Ancak bunu her gazetenin bu kadar iyi yaptığını söylemek mümkün değil.
Kimi gazetelerin ağırlıklı olarak sadece belirli bir kesime kucak açtığını ve karşı fikirdeki yazarları içinde barındırmaya sıcak bakmadığını görüyoruz.
Sonuç itibariyle bugün elinizde tuttuğunuz gazetede hem laiklik konusunda hassas, hem çeteler ve demokrasi konusunda hassas yazarları bir arada okuyabiliyorsunuz.

Aynı fikirde olmadığınız yazarların gazetede yazması, bu ürün için bir zenginlik kaynağıdır, unutmayın.