Bu nasıl bir ameliyat?

Ameliyat dikişi alındı, yarası organları görünecek kadar açıldı.

Doktorlara durumunu gösteren hasta ‘iyileşir’ denilerek her seferinde pansuman edilerek evine gönderildi. Ameliyat yarası günden güne açılan ve iç organları görünmeye başlayan hasta 4. kez bıçak altına yatmaya ve ameliyatı gerçekleştiren doktordan da davacı olmaya hazırlanıyor.
Ybrahim Çelik’i 3 kez byçak altyna yatyran operasyonlar dizisi yakla?yk iki yyl önce böbreklerinde var olan ta?y kyrdyrmasy ile ba?lady. Adana Devlet Hastanesi’nde lazerle ta?laryny kyrdyran Çelik’in bu esnada ince ba?yrsaklary tahrip olarak delindi. Üç gün sonra Adana Ba?kent Hastanesi’nde ba?yrsak ameliyaty olan Çelik, yakla?yk 40 gün hastanede kaldy. Bu esnada Çelik’in baca?yndan alynan deri göbek kysmyna dikildi. Göbek kysmyna dikilen derinin bir yyl sonra fyty?a dönü?mesi üzerine Çelik, bu kez göbek fıtığı ameliyatı olmak için bıçak altına yattı. Çukurova Devlet Hastanesi’nde genel cerrahi uzmanına ameliyat olan Çelik’in fıtığı alındı ve deri altına dışarıdan deri yerleştirilerek yarası dikildi. 20 gün önce ameliyat olan Çelik, 4 gün sonra hastaneden taburcu edildi ve ertesi gün dikişini aldırması istendi. Dikişini aldırmasının ardından hasta Çelik’in yarası açılmaya başladı. Bu durumu doktora gösteren Çelik’e, “Pansuman yaptır, daha sonra kapanır” denildi.

Günlük yarasını pansuman ettiren hastanın ameliyat yarası kapanma yerine günden güne açılmaya devam etti. İç organları görünecek kadar karın kısmındaki ameliyat yarası açılan Çelik, kapanacağından umudunu kesmiş durumda. Doktorun hatası ve ilgisizliğinden yakınan İbrahim Çelik, yeniden bıçak altına yatarak yarasını kapattıracak. Kendisine taş kırma operasyonu yapan ve bu esnada ince bağırsağını yırtan doktordan davacı olduğunu ve 30 bin YTL tazminat talep ettiğini belirten SSK emeklisi Çelik, son operasyonu yapan doktordan da davacı olacağını belirtiyor. Kendisinin maddi olarak da yıprandığını ve zor şartlarda hastaneye gidip geldiğini aktaran Çelik, başka bir cerrahi uzmanının yapılan karnındaki ameliyat yarasındaki açıklığa şaşırdığını ifade etti.

Ameliyaty gerçekle?tiren Çukurova Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Uzmany Op. Dr. Yavuz T. ise hastanyn operasyon bölgesine yapay deri yerle?tirdiklerini ve bunun kendisinde alerji yapty?yny belirterek yapylan tybbi müdahalenin do?ru müdahale oldu?unu kaydetti. Hastanyn kendisiyle ilgilenilmedi?i yönündeki iddialaryn gerçek olmady?yny aktaran Dr. Yavuz T., “Yaranyn açylmasyny bantla müdahale edip birle?tirecektik. Bu da mümkün olmazsa yeni bir cerrahi müdahale yapacaktyk. Hastanyn pansumanyna varyncaya kadar ilgilendim. Böyle bir vaka da tıbbi müdahaleyi ABD’ye de gitse aynısını yaparlardı. Kişiler memnuniyetsizlik varsa istediği yere şikayet edebilir.” dedi.