Bu ülkede insan hakları yok mu?

Partilerin seçim bildirgeleri insan hakları örgütlerini tatmin etmedi.

Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV), İnsan Hakları Derneği (İHD) ve Mazlum-Der AKP, CHP, MHP ve DP’nin seçim bildirgelerinin insan hakları açısından kendilerini kaygılandırdıklarını ifade ettiler. ‘İnsan Hakları’ başlığının yalnız CHP’nin seçim bildirgesinde yer aldığına dikkat çeken örgütler, bu partilerin iktidarında insan hakları ihlallerinin devam edeceğini savundu. TİHV Başkanı Yavuz Önen’in kaleme aldığı raporda şu noktalara dikkat çekildi:

MHP için ikincil konu

Bu partinin seçim bildirgesinde hukukun üstünlüğü, temel haklar, işkence yasağı gibi insan haklarının temel kategorileri ikincil bir paragraf biçiminde yer aldı. ‘İnsan hakları temel değerlerimizin süzgecinden geçecektir’ deniliyor. Bu durumda MHP’nin parlamentoda Ecevit’in koalisyon hükümeti döneminde gösterdiği performansın gerisinde kalacağı izlenimi kuvvetli gözüküyor. Polis yetki ve selahiyetlerinin yeniden düzenleneceği ve etkin güvenlik hizmetine olanak sağlanacağı söylemi bu değerlendirmeyi güçlendiriyor.

CHP, MHP’ye benziyor

CHP bildirgesi genel olarak MHP’ninkine benzer bir muhafazakâr çerçeve çiziyor. ‘Ulus-Devlet, Üniter Devlet, Laik Cumhuriyet, Atatürk Türkiyesi’ genel çerçeveyi oluşturuyor. Barış duygularıyla yüklü eşitlikçi örgütlü bir toplum; özgür birey; insan haklarına dayalı özgürlükçü çoğulcu demokratik bir devlet kurgusu vaat ediliyor. Ancak bu vaatlerden sonra, güvenliği ön plana çıkaran ve etkili bir terörle mücadele için silahlanmayı önemseyen ve şehitler üzerinden söylem geliştiren paragrafların varlığı bildirgedeki çelişkili duruma işarettir. CHP’nin etkili olacağı bir parlamento ya da hükümetin temel hak ve özgürlükleri ön planda tutacak bir atılım içinde olamayacağı kanaatindeyiz.

AKP lince seyirci kaldı

AKP bildirgesinde temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alınması, insan haklarına dayanan devlet anlayışı, temel yaklaşım olarak anlatılıyor. AKP’nin de insan hakları söylemi diğer partilerinkine benzer bir şekilde kulağa hoş gelecek bir imla ile yazılmış. Acak AKP hükümeti dönemi ilk seçim bildirgesinde de tekrarlanan bu vaatlerin bir hoş sedadan ibaret olduğunu göstermiştir. AB ile uyum sürecindeki iyileşmelerin de uygulamada hayata geçmediği ve özellikle işkenceye sıfır tolerans söyleminin işkenceciye sıfır toleransa dönüştüğünü hep birlikte izledik. İnsan Hakları Danışma Kurulu’ndan aykırı sesler yükseldi diye kurulu battal etmesi (işlevsiz bırakması) ve iki temsilcisi hakkında oluşturulan linç ortamına seyirci kalması ikiyüzlü politikanın en çarpıcı örneğini oluşturmuştur.

DP diğerlerinden farklı ama

DP bildirgesinde güçlü bir sivil toplum öngörülüyor. Terörle baş etmenin sadece bir güvenlik sorunu olmadığı ve kapsamlı sosyal ve ekonomik programları öne çıkarmak olduğunu da vurguluyor. Kürt sorununu barışçı yöntemlerle aşacağını diğer partilerden farklı olarak dile getirmesi onu, kulaklara ulaşan hoş sedada öne çıkarmaktadır. Ancak bu seçim bildirgesi; 90’lı yıllarda yaşanan faili meçhul cinayetler, işkence altında ölümler, köy yakmalar,yıkmalar gibi Türkiyeyi insan hakları bakış açısıyla cehenneme çeviren uygulamalarda birinci derecede sorumlu bir şahsın pişmanlık ve itiraf belgesidir.

İHD ise hazırladığı bildirgesinde, CHP’nin daha önceki seçimlerde ileri sürdüğü seçim beyannamelerinin de gerisine düştüğü tespitini yaptı. Diğer partileri de eleştiren İHD “CHP tekçi-etnik milliyetçi söylemleri besleyen ve ‘ötekileştiren’ bir yerden seslenmektedir bugün” dedi.

Mazlum-Der: Engeller kalkmadı

Mazlum-Der’in parti değerlendirmeleri şöyle:

AKP: DGM’leri kaldırmakla övünmesine rağmen, DGM’lerin sadece tabelaları değişti. ‘İfade özgürlüğü önündeki engeller kaldırıldı’ denilmesine rağmen hâlâ ifade özgürlüğü açısından ülkemizde sıkıntılar mevcut. Son altı ay içinde dokuz kişi düşüncelerini açıkladığı için ceza aldı. MGK yapısı değiştiği ifade edilmesine rağmen askerler hâlâ siyasete karışıyorlar.

CHP: ‘Laik düzen ve Cumhuriyet’in çağdaş kazanımlarına karşı koşullara, politikayla kamu yönetimi ve eğitimin din tacirleri ve tarikatlar tarafından kuşatılması çabalarına fırsat vermeyeceğiz’ gibi ideolojik söylemleri insan hakları hedefinin önüne geçiyor.

MHP: Bildirgede insan hakları diye başlık bile yok. Doğrudan insan hakları konusuna girilmemiş yuvarlak sözlerle konu geçiştirilmeye çalışılmış.

DP: İnsan haklarına saygılı bir anlayışı getirmeyi amaçladıklarını belirtiliyorlar. İnsan haklarına saygılı bir devlet anlayışı geride kalmıştır. Artık günümüz dünyasında insan haklarına dayalı bir devlet anlayışını tesis edilmesi için çalışılmalıdır.

RADİKAL