Bu yıl tarihi eserlerin onarılmasında altın yıl olacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Mustafa İsen, kaynak temini bakımından tarihi eserlerin restorasyonu için 2006 yılının altın yıl olacağını bildirdi.

2004’te Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun da kaynak temini konusunda ciddi düzenleme yapıldı. 2005’te ise 50’ye yakın yönetmelik çıkartılarak kanunun uygulanış biçimi ortaya koydu.

Kanuni düzenlemelerle çağdaş dünyanın tarihi birikimine nasıl bakıyorsa o bakış açısını getirdiklerini ifade eden Prof. İsen, mevzuat ve para açısından artık hiçbir tarihi eserin onarılması konusunda sıkıntı yaşanmayacağını kaydetti.

Prof. İsen, CİHAN’a yaptığı açıklamada, bu yönüyle 2006 yılının altın yıl olacağını vurguladı. Kaynak temini çalışmaları konusunda hem genel bütçeden, hem emlak vergilerinin yüzde 10’luk kısmından, hem de yüzde yüz vergi indiriminden yararlanılacağını belirten İsen, bunun büyük bir devrim olduğunu ifade etti.

Türkiye’de tarih ve turizm bilincinin kazanılmasıyla tarihsel birikimin farkına varıldığını anlatan İsen, onarılacak eserlerin ciddi manada çok olduğunu dile getirdi.. Her ilde öncelikli onarılacak eserlerin belirlendiğini ifade eden Prof. İsen, İstanbul’da Suriçi, Ankara’da Altındağ ve Ayaş, Sakarya’da Taraklı Evleri, Mudurnu ve Göynük’ü örnek gösterdi

Kültür Bakanlığı Müsteşarı İsen, ancak Türkiye’de tarihi eserlerin restorasyonunun yapılması konusunda kaynak sorununun aşılmasıyla ciddi bilgi birimiki ve tecrübe eksikliğinin ortaya çıktığını da kaydetti. Divriğî Ulu Cami’nin örneğini veren İsen, onarım için üç kez ihale açılmasına rağmen ihaleye eserleri onarabilecek bilgi birikimine sahip bir firmanın çıkmadığını anlattı. Diğer eserlerin onarılması konusunda da aynı sıkıntıların yaşanabileceğini ifade eden İsen,bu sorunu aşmak için çalışma yapılacağını ve zaman içerisinde bu durumun ortadan kalkacağına inandığını belirtti.

Öte yandan Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Başkanı Doç. Dr. Tülin Çoruhlu ise, Türkiye’de tarihi eserlerin onarılması konusunda uzman restorasyon şirketlerinin kurulması gerektiğini bildirdi. Eserlerin onarımı konusunda kaynak sıkıntısına çözülemez gözüyle bakılması sebebiyle bu konuda gelişme sağlanamadığını ifade eden Çoruhlu, “Şimdi kaynak sıkıntısı aşıldı. Bu sorun ortaya çıktı. Türkiye’de profesyonel manada mutlaka tarihi eserleri onaran ciddi şirketler kurulmalı. Bunlar bünyesinde sanat tarihi uzmanları çalıştırmalıdırlar.” görüşünü getirdi.

Kaynak sorununu ortadan kalkmasıyla tarihi eserlerin onarılması konusunda büyük bir rant ortaya çıktığını dile getiren Çorunlu, bazı kişilerin bu işe girmek için kendisinden diplomasını kiralamak istediği söyledi. Çoruhlu, “Bu çok çirkin bir davranış. Bazı kişiler bu işten rant elde etmeyi istiyor. Bünyelerinde sanat tarihi uzmanları çalıştırmadan işi ucuza getirmeyi arzu ediyorlar. Tarihi eserler onarılırken mutlaka denetim iyi yapılmalıdır. Çünkü eski eserin sorumluluğu var. Hata yapılırsa geçmiş yanıltılabilir.” diye konuştu.