Bursa Barosundan temyiz ve başvuru harcına itiraz

Bursa Barosu, Yargı Hizmetleri'nin Hızlandırılması Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'da yer alan 'temyiz incelemeleri ile itirazlarında alınan temyiz ve başvuru harcı'na tepki gösterdi.

Bursa Barosu, Yargı Hizmetleri’nin Hızlandırılması Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’da yer alan ‘temyiz incelemeleri ile itirazlarında alınan temyiz ve başvuru harcı’na tepki gösterdi. Söz konusu yasanın 13. maddesindeki düzenlemeye göre, ceza yargılaması sonucunda hüküm altına alınan kararların temyiz incelemeleri ile itirazlarda 40 TL ve 20 TL temyiz ve başvuru harcı alınıyor.
    Bursa Barosu Başkanı Vekili Av. Şerafettin İrmiş, basın toplantısında düzenlemenin geri alınmasını istedi. Harcın kamu hizmetinden yararlanma karşılığı özel ve tüzel kişilerin ödemekle yükümlü olduğu bedel olduğuna dikkat çeken Av. İrmiş, “Oysa burada harca tabi tutulan kamu adına yürütülen ceza yargılamasının temyizi aşamasıdır. Yargıtay tarafından yapılan temyiz incelemesi bir kamu hizmetinden yararlanma değildir. Burada söz konusu olan Anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi gereği Adil Yargılanma Hakkının kullanılmasıdır.” dedi.
    Savunma hakkının bireylerin en temel haklarından olduğunun altını çizen Av. İrmiş, şöyle devam etti: “Ceza yargılaması sonucunda verilen kararların temyizinden harç alınması, bireylerin savunma hakkının önüne engel konulması, savunma hakkının ve hak arama hürriyetinin kısıtlanması anlamını taşımaktadır. Adil yargılama hakkının tesisi için Barolar tarafından Ceza Muhakemesi Kanunu uyarınca müdafi/vekil görevlendirilmesi yapılmaktadır. 6217 sayılı yasanın yürürlüğe girmesi ile mesleki sorumluluğu gereği üstlendiği görevi hükmün kesinleşmesine kadar sürdürmesi gereken meslektaşlarımız, aleyhe hükümleri temyiz etmeleri sırasında harç ödenmesi sorunu ile karşı karşıya kalmışlardır.”
    İmiş, düzenlemeden sonra harcın kim tarafından ve ne şekilde ödeneceği konusunda da belirsizlik bulunduğunu iddia etti. Verilen kararların temyizinden harç alınması konusundaki düzenlemeden derhal vazgeçilmesi gerektiğini isteyen Şerafettin İrmiş, “Bu konuda gerekli mevzuat düzenlemeleri derhal yapılmalıdır. Bursa Barosu olarak Adalet Bakanlığı, Türkiye Barolar Birliği ve Siyasi Partiler nezdinde çözüm üretilmesi yönündeki girişimlerimiz devam etmektedir.” şeklinde konuştu.