Bush ve Putin’in daha çok çalışmalı

Rusya ve ABD Soğuk Savaş sonrası ikili ilişkilerde en kötü günlerini yaşıyor.

Asya Pasifik İşbirliği Örgütü’nün liderler zirvesinde bir araya gelecek Rusya devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı George W. Bush, Dünya Ticaret Örgütü müzakerelerini tamamladıklarını gösteren ortak metne imza atacak. Uzun yıllardır beklediği DTÖ kapısından içeri girmek için büyük bir engeli aşmış olan Rusya’nın uluslararası konularda işbirliğine yönelmesi bekleniyor.

İki ülkenin son dönemde karşı karşıya geldikleri konular sürekli derinleşerek artarken, işbirliği içinde oldukları konular yok denecek kadar azaldı. ABD Rusya’yı zayıf komşularına dayılık ve şantaj yapmakla itham ederken, Moskova ABD’yi yakın komşu ülkelerde devrimler gerçekleştirerek Rusya’yı kuşatma politikasını devam ettirmekle suçluyor. Rusya Genelkurmay Başkanı Yury Baluevsky soruyor: “Soğuk Savaş döneminde NATO ve Varşova Paktı olmak üzere iki kutup vardı ve bunlar çok büyük ordulara sahipti. Şimdi Varşova Paktı dağıldı ve Rusya’nın tüm hedefleri öngörülebilir, anlaşılabilir ve saldırgan olmayan nitelikte. Karşı cephe için bunların hiçbirini söyleyemeyiz. NATO değişti mi? Sadece genişliyor mu?”

Orta Asya ve Kafkaslar’da yer alan tabi kaynaklar üzerinde tehlikeli ve acımasız bir nüfuz mücadelesi sürdürülüyor. Ülkeler iki ülkenin nüfuz alanlarında el değiştiriyor. Bölge ülkeleri iki kutup arasında savrulup durmanın yorgunluğu içinde. Soğuk Savaş sonrası silahsızlanma çalışmalarının artacağı beklenirken, kitle imha silahları ve nükleer silahlar hızla gelişiyor. İran ve Kuzey Kore’nin nükleer programları bahane edilerek iki ülke de yoğun bir silahlanma yarışına girmiş durumda. Rusya tüm nükleer sistemlerini yenilemeyi ve bu konuda gelecek on yılda 200 milyar dolar harcamayı göze alabiliyor.

İsrail-Filistin sorunu, İran nükleer programı, Kuzey Kore, Irak, Balkanlar, Doğu Avrupa ve Ukrayna politikaları, Kafkaslar ve Gürcistan politikaları, azınlık sorunları, uluslararası çalışmalar ve enerji gibi yüzlerce başlık iki ülkenin karşı karşıya geldikleri konular arasında sayılabilir. Son dönemde uzlaşılan tek konu olma özelliği taşıyan Rusya’nın DTÖ üyeliğine ABD’nin olumlu yaklaşımı yeniden ümitlenmenin çekirdeği hükmünde.

Rusya ve ABD Hanoi’de bu kötü gidişi durdurabilecek önemli bir fırsat yakalamış durumdalar. Tüm beklenti iki liderin Vietnam’da tarihin derinliklerinden kendilerine fısıldanacak çatışmacı politikaların hiç kimseye yaramadığı gerçeğini duyabilmelerine kaldı. Ümit o ki ekonomik konularda işbirliğine yönelen iki lider U dönüşü yaparak tüm dünya sorunlarını birlikte çözmek için çalışmalara başlarlar.