‘Büyüme için sanayinin rekabet gücü desteklenmeli’

‘Büyüme için sanayinin rekabet gücü desteklenmeli’

İstanbul Sanayi Odası Başkanı Tanıl Küçük, ekonominin bundan sonra izleyeceği seyir açısından 2006 yılının kritik önem taşıdığına dikkat çekerek, dört yıldır süren büyümenin devamı için sanayide rekabet gücünün desteklenmesi gerektiğinin altını çizdi.

İSO tarafından hazırlanan ‘Türkiye Ekonomisi 2006′ başlıklı raporun önsöz yazısında Küçük, “Araştırmalar, sorunlara rağmen sanayicilerimizin ekonominin geleceğine yönelik iyimser beklentilerini koruduklarını göstermektedir. Sanayimizin rekabet gücünü destekleyecek tedbirler süratle alınarak ekonominin geleceğine yönelik bu iyimserliğin devam etmesi sağlanmalıdır.” dedi.

Uzun yıllardan sonra ekonomide ilk kez son dört yılda kesintisiz büyüme sağlandığını hatırlatan Küçük, Türkiye’nin 2006’da da beşinci yıl üst üste büyüme başarısını göstermesi ve bu başarıyı sonraki yıllarda da devam ettirmesi dileğinde bulunarak şunları söyledi: “Bunun için, rekabet gücünü destekleyecek tedbirler süratle hayata geçirilmeli; Türkiye ekonomisine duyulan güvenin devam etmesi ve cari açığın sorun oluşturmaması için AB perspektifi kesintisiz bir şekilde sürdürülmeli, mali disiplin kararlılıkla korunmalı, yapısal reformlarla desteklenmeli ve enflasyonla mücadele sürdürülmelidir. Bu çerçevede, 2006’da dikkatler ekonomide toplanmalı, ekonomi birinci önceliğimiz olmalı; reel sektörün rekabet gücündeki gerileme ve kırılganlık oluşturan noktalar dikkatle takip edilmeli ve çok iyi yönetilmelidir.”

2005 yılı programında dış kaynakların gayri safi milli hasılaya (GSMH) oranı yüzde 4 öngörülmesine karşın gerçekleşme tahmininin yüzde 7,1 olarak verildiğine işaret edilen raporda, 2006 yılı beklentileri konusunda şöyle denildi: “Bu oranın bir miktar daha büyümesi olasıdır.” Raporda, 2005’te tüketici ve üretici enflasyonu yıllık artış hedefi yüzde 8 düzeyindeyken, gerçekleşmenin TÜFE’de yüzde 7,7, ÜFE’de ise yüzde 2,7 olduğuna işaret edilerek, “TÜFE’de çok ufak farkla hedefin altında gerçekleşme sağlanırken, ÜFE’de hedef ile gerçekleşme arasındaki fark oldukça büyüktür.” denildi. Raporda şu noktaya dikkat çekildi: “Fiyat hareketlerindeki bu gelişmelere karşılık, eski 1994 bazlı fiyat endeksine göre 2005’te yıllık fiyat artışı TÜFE’de yüzde 10,5 olarak gerçekleşmiştir. Enflasyonun asıl göstergesi olarak kabul edilen TÜFE’de, eski bazlı endekse göre son 21 ayda gerilemenin söz konusu olmadığı görülmektedir. Bu durum, enflasyonda oranlar küçüldükçe yapışkanlığın ve katılığın arttığını ortaya koymaktadır. 2006 yılı enflasyon açısından kritik bir yıl olacaktır.”