Büyüme oranımız Avrupa standartlarının üstünde

Milletvekili M. Emin Bilgiç, ekonominin sağlıklı bir yapıya kavuştuğunu belirterek, Türkiye'nin iktidarları döneminde hızlı büyümeye geçtiğini açıkladı. Bilgiç, Maasricht Kriterleri'ne göre bütçe açığını yüzde 3'ü aşmadığını bildirdi.

Türkiye’de 2002’de yüzde 7.9, 2003’te yüzde 5.9, 2004’de yüzde 9.9’luk bir büyüme gerçekleştiğini hatırlatan Milletvekili Emin Bilgiç, Türkiye’nin büyüme hızının dünya standardı olan yüzde 3’ün çok üstünde olduğunu dile getirdi.

Maasricht ilkelerinin en önemlilerinden biri olan bütçe açığının milli gelirin yüzde 3’ünü aşmaması kriterini Türkiye’nin daha müzakereler başlamadan yakaladığına dikkat çeken Bilgiç, “İstenilen hedefe ulaşmada iç borçlanma faizlerinin düşmesi ve vadenin uzamasıyla faiz ödemelerinin gelecek yıllara ötelenmesi, bütçe açığını azaltan etkenleri oluşturmaktadır.” dedi.

Hükümetin güven ve istikrara dayalı ekonomi anlayışıyla, 2005 yılında 7,4 milyar dolarlık bütçe açığının görüldüğünü anlatan Bilgiç, 357,6 milyar dolar olması beklenen Gayri Safi Milli Hasılaya (GSMH) oranı yüzde 2,07’ye düşürüldüğü bildirdi. 2003 yılında aynı açığın GSMH’ya oranının yüzde 11 olduğunu aktaran Bilgiç, 2004’te bu oranın yüzde 7’ye geçen yıl ise yüzde 2’ye indirildiğini hatırlattı. Son olarak 1982 yılında yüzde 1,5 olarak açıklanan bütçe açığı rakamlarına göre 23 yıl öncesine dönüldüğünün altını çizen Bilgiç, “Kamu maliyesinde gerçekleşen bu rakamlarla ‘koma’ halindeki Türk ekonomisi iyileştirilerek, artık eski sağlıklı günlerine dönmeye hazır hale getirilmiştir.” diye konuştu.

2005 yılı büyüme rakamının da yüzde 5.5-6 civarında olacağını ifade eden Bilgiç, 1953 yılından bugüne kadar geçen 53 yıllık sürede 3 yıllık periyot içerisinde Türkiye’nin en yüksek büyümeyi gösterdiği dönemin AK Parti iktidarında yaşandığını söyledi. Gelişmiş ülkelerin yüzde 3’lük büyüme sağladığını anlatan Bilgiç, AK Parti döneminde ortalama yıllık yüzde 7 civarında büyüme gerçekleştirerek gelişmiş ülkelerle aradaki mesafenin kapanmaya başladığına işaret etti. 35 yıl sonra Türkiye’de ilk defa tek rakamlı enflasyon olduğunu kaydeden Bilgiç, ”Yıllık enflasyon oranı yüzde 7.5’e düşmüştür. 2006’da yüzde 5’e düşmesi öngörülüyor. İhracat 3 sene önce 36 milyar dolardı, şimdi 73 milyar dolar. 2006’da ihracat hedefi 80 milyar dolar. Daha güvenli, daha sağlıklı bir ekonomik yapı tesis edilmiştir ve Türkiye bu güvenilir yapıyla çok daha güzel günlere doğru yoluna devam etmektedir.” dedi.