Büyüme rakamları açıklandı

Türkiye ekonomisi 2018'in ilk çeyreğinde yüzde 7,4 büyüdü.

Ekonomiye dair kritik açıklama geldi. Türkiye ekonomisi 2018'in ilk çeyreğinde yüzde 7,4 büyüdü. Üretim yöntemiyle gayrisafi yurtiçi hasıla tahmini, yılın ilk çeyreğinde yüzde 21,9 arttı.

Gayrisafi yurtiçi hasılayı oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2018 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; tarım sektörü toplam katma değeri yüzde 4,6, sanayi sektörü yüzde 8,8, inşaat sektörü yüzde 6,9 arttı. Ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetlerinin toplamından oluşan hizmetler sektörünün katma değeri ise yüzde 10 arttı.

Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, 2018 yılı birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 7,2 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 2 arttı.

TRT