Çalışan anneler zamanı iyi kullanmalı

Anne, işi nedeniyle günün belli saatlerinde çocuktan ayrılmak zorunda kalır.

Bir kadının yaşam döngüsü içerisinde karşılığını beklemeden yaptığı tek iş anne olmaktır. Kendini gerçekleştiren, ekonomik bağımsızlığını kazanan ve toplumda belli bir statüye sahip olan kadın, anne olmaya karar verdiğinde bunu dengelemek için çaba gösterir. Ev ve iş kadınlığına annelik görevi de eklenir. Bazen bu çaba sırasında kadınlar gerginleşirler. İster çalışan ister çalışmayan anne olsun, çocuk annesinden ilgi ve şefkat bekler. Bazı çalışan anneler ilgi ve şefkati çocuklarına yeterince göstermediklerini düşünürler. Çalıştığı için kendinde psikolojik bir baskı hisseder. Bu baskıdan kurtulmak için gevşek bir disiplin uygular. Ya çocuğuna daha fazla oyuncak almaya ya da kural koymayarak zamanını mümkün olduğunca iyi geçirmeye çalışır. Çocuk sınırlarını tanımadan büyüdükçe kurallı bir ortama girdiğinde tepkisel davranmaya başlar. Hırçın, aşırı hassas, isteği olmadığı zaman öfkeli ya da aşırı bağımlı veya çekingen bir mizaca sahip olur.

Kendi iç dünyasındaki duygu açmazlarını çocuğuna aktarır. Eğer eşi tarafından da duygusal bir ihmale uğruyorsa günlük streslere tahammülü azalır. Annenin çalışma gayesi, işinden aldığı maddi ve manevi doyum, eşinden aldığı destek, çocuğuna ayırdığı zaman, çocuğuyla kurduğu ilişkiyi olumlu ya da olumsuz etkiler.

Anne, işi nedeniyle günün belli saatlerinde çocuktan ayrı kalır. Bu ayrılığı çocuğun sağlıklı atlatabilmesi için ayrışma-bireyleşme sürecini tamamlaması gerekir. Bu dönem 0-2 yaş arasıdır. Anne bu dönemde çalışma şartlarını ve gerekli izin sürelerini ayarlamalıdır. Çocuğun temel bakımını gerçekleştiren anneye yardımcı olacak olan babanın da duygu durumu önemlidir. Eğer bu koşullar güç sağlanıyorsa bakıcının çocuğun evinde olması, çocuğun evinin değişmemesi, bakıcıların sık sık değiştirilmemesi, çocuğun annenin çalışma şartlarına daha kolay adapte olmasını sağlar. Anne çocuğuyla planlı bazı etkinlikleri gerçekleştirirse daha dengeli bir ilişki kurar. Önemli olan geçirilen zamanın niteliğidir. Eğitimli bir anne bazen birçok ev hanımına göre bunu daha iyi hayatına oturtabiliyor.

Çalışan anneler nelere dikat etmeli?

Anne, çalışmasının çocuk üzerinde yaratacağı olumsuz etkileri aza indirmek için şunlara dikkat etmelidir:

Bebeklikten itibaren tek kişinin temel bakımını üstlenmesi önemlidir.

Çocuğu büyüten bakıcıların her fırsatta değiştirilmemesi gerekir.

Anne kriz durumlarında olumlu tutum takınmalıdır.

Anne, bebeğinde her durumda güven duygusu uyandırmalıdır.

Disiplin anlayışının her şartta değiştirilmemesi çocuk için daha iyi olur.

Çocuğu gerektiğinden fazla bir koruma duygusuna kapılmak fayda yerine zarar verebilir.

Bebeğin bakıldığı ortamın özellikle 3 yaşa kadar kendi evi olması iyi olur.