Camiler mülkiyetine bakılmaksızın Diyanet’e bağlanıyor

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 30 yıllık yasal boşluğuna son veriliyor. Teşkilat yeniden yapılandırılıyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı Taslağı hazırlanarak ilgili kurum ve kuruluşların bilgisine sunuldu. Taslakla, 30 yıllık ‘belirsizlik’ ve ‘yasal boşluğa’ son veriliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın mevcut yapısının ve işleyişinin yasal dayanağına kavuşturuluyor. Taslakta yer alan önemli düzenlemeler şöyle sıralanıyor:

CAMİLER: İnşa edildikleri taşınmazların mülkiyetine bakılmaksızın tüm cami ve mescitler Diyanet’in izniyle ibadete açılacak. Camilere ait minare, avlu, bahçe ile müştemilatında bulunan Kuran kursu, yurt, pansiyon, lojman ve toplantı salonu gibi yerlerin her türlü kullanım, denetim ve yönetimi Diyanet’e ait olacak.

ÖNCE DEVİR: Yapılması planlanan camiye inşaat ruhsatı verilebilmesi için mülkiyetinin Hazine, Vakıflar Genel Müdürlüğü, belediye, köy tüzel kişiliği gibi kamu kuruluşlarına veya Diyanet vakıflarından birine devir şartı aranacak.

KİRA GELİRİ: Camilerin altında ve çevresinde mülkiyeti dernek ve vakıflara ait olan ticari alanlar, ibadetin huzuruna zarar vermemek şartıyla maliki tarafından kiraya verilebilecek. Elde edilecek gelirler cami ve müştemilatına harcanacak.

YARDIM TOPLAMA: Camilerde yapılacak yardım faaliyetleri, Diyanet’in veya ilgili müftülüğün iznine bağlı olacak.

BAŞKAN ATAMASI: Diyanet İşleri Başkanı, Aday Tespit Kurulunca seçilecek 3 aday arasından atanacak. Görev süresi 5 yıl olacak. Din İşleri Yüksek Kurulu’na, 6 üye ilahiyat fakülteleri öğretim üyelerinden atanacak. Üyelerin görev süresi 4 yıl olacak.

BAŞ İMAM GELİYOR:

Din İşleri Yüksek Kurulu uzmanlığı kadroları, “Din İşleri Uzmanlığı” ve “Din İşleri Uzman Yardımcılığı” olarak kariyer görevlerine dönüştürülecek. Vaizler, “Vaiz”, “Uzman vaiz” ve “Baş vaiz” olarak kariyer basamaklarına ayrılacak. Camiler özelliklerine göre tasnif edilecek. Buralara atanacak imamlar da, “İmam”, “Uzman imam” ve “Baş imam” olarak değerlendirilecek.

KURAN’A MÜHÜR:

Mushafları İnceleme Kurulunca mühürlenmemiş veya onaylanmamış olan Kuran metinlerinin yayımlanması, ticari amaçla toplu olarak yurda sokulması, satışa arzı, ücretli veya ücretsiz dağıtılması yasaklanacak. İzinsiz dağıtım yapanlara 2 aydan 2 yıla kadar hapis verilebilecek.

SİYASET YASAĞI: Diyanet personeli, hizmet içinde veya dışında, siyasi partilerce düzenlenen toplantı ve yürüyüşlere katılamayacak. Siyasi bir partinin ya da kişinin lehine veya aleyhine eylemde bulunamayacak. Siyasi faaliyette bulunanların görevlerine son verilecek.

KURSLAR: Kişilerin kendi isteğine, küçüklerin de kanuni temsilcilerinin iznine bağlı olarak Kuran okumayı ve anlamını öğrenmek, din eğitimi almak ve hafızlık yapmak isteyenler için kurs düzenlemek ve Yaz Kuran kursları yasal statüye kavuşturuluyor.

ZAM YOLDA:

Başkanlık merkez teşkilatında çalışan personelin, Başbakanlık personelinin yararlandığı fazla çalışma ücreti, tazminat ve benzeri tüm mali ve sosyal haklardan yararlandırılması sağlanacak. Ayrıca personelin durumlarının iyileştirilmesi için ek ödeme yapılacak.