Çarptığı kişiyi bırakıp kaçan sürücüye cinayet davası açıldı

Van'da kullandığı aracı ile yoldan geçen yayaya çarparak ölümüne sebep olan ve olay yerinden kaçan 19 yaşındaki Bircan Yakut için olası kasten adam öldürme suçundan dava açıldı.

Ağır olarak yaralanan Kaya, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayı kamu davası olarak soruşturan Van Cumhuriyet Savcısı Ali Nevzat Açıkgöz, sürücünan çarptığı kişiyi olay yerinde bırakarak kaçmasının Yeni TCK’nın 83. maddesinden geçen ‘Kasten adam öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi’ suçu kapsamına aldı.

Şimdiye kadar eski ve yeni TCK’ya göre ölümlü trafik kazaları taksirli suçlar kapsamında değerlendirilerek kişiler hakkında 2 ile 6 yıl arasında değişen hapis cezası ile yargılanıyordu. Ancak Van Savcısı Açıkgöz, Van’da meydana gelen trafik kazası ile ilgili olaraki hazırladığı 3 sayfalık iddianamesinde sürücünün çarptığı kişinin olay yerinde bırakıp kaçmasında ihmal olduğunu belirterek, trafik kazalarında sürücü çarptığı kişiyi sağlık kuruluşlarına yetiştirme yükümlülüğünün olduğu, sözkonusu kişinin bu yükümlülüğünü yerine getirmediğini kaydediyor. Kazaya bu bakış açısından yaklaşan Savcı Açıkgöz, sürücü Yakut’un olay yerinde kaçmasını TCK’nın 83. maddesi kapsamına alarak ‘Kasten adam öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi’ suçundan 15 ile 20 yıl arasında yargılanması için Van 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ne dava açtı.

Savcı Açıkgöz, hazırladığı iddianamesinde, taksirli suçlar kapsamında yer alan trafik kazalarından çarpıp kaçanların olası kasten yargılanması gerektiğini belirtiyor.

Mahkeme Savcı Açıkgöz’ün iddianamesindeki yorum göz önünde bulundarak davayı sonuçlandırması halinde Türkiye sık sık yaşanan benzer kazalar için bu dava emsal teşkil edecek. “Gerekçeli – Karşılaştırmalı ve Açıklamalı Yeni Türk Ceza Kanunu” isimli bir kitabı da Adalet Bakanlığı internet sitesinde yayınlanan Savcı Açıkgöz, Yeni TCK uzmanı olarak da biliniyor. Kitabında taksirli bir trafik kazasına neden olan kişi, kaza sonucunda yaralanan kişilerin bir an önce tedavi edilmelerini sağlama konusunda bir yükümlülük altına girdiğini hatırlatan Savcı Açıkgöz, bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi sonucunda yaralı kişinin ölmesi halinde bu neticeden dolayı kazaya sebebiyet veren kişinin olası kasten adam öldürme suçunu işlediği yorumu yapıyor.

Savcı Açıkgöz, Adalet Bakanlığı internet sitesinde yayınlanan kitabının 83. madde ile ilgili yorumlarına atıfta bulunarak, “… dikkatsizlikle çarptığı kimseye durup da yardım eden sürücü, mağdurun ölümü halinde taksirle adam öldürmeden ötürü sorumlu tutulacakken; yardım etmeksizin olay yerinden kaçması durumunda ön gelen tehlikeli eylemden kaynaklanan garantörlük dolayısıyla -kastı mevcut ise; muhtemel kast da yeterlidir- ihmal suretiyle kasten öldürmeden dolayı sorumlu tutulur.” değerlendirmesi ile neden davayı olası kasten adam öldürme suçundan açtığını özetliyor.

İddianamenin sonuç kısmında Savcı Açıkgöz, şüphelinin taksirli bir trafik kazasına neden olduğu ve kazada yaralanan kişinin bir an önce tedavi edilmesini sağlama konusunda bir yükümlülük altına girdiğini kaydediyor.

Fakat şüphelinin olay yerinden kaçarak yükümlülüğünü yerine getirmemesi sonucunda yaralı kişinin öldüğünü görüşünü aktaran Savcı Açıkgöz, “Şu halde bu neticeden dolayı kazaya sebebiyet veren şüpheliyi de sorumlu tutmak gerekir. Belli bir yönde icrai davranışta bulunma yükümlülüğü altında bulunan şüpheli, bu yükümlülüğün gereği olan icrai davranışta bulunmaması sonucunda yaralanmasına sebebiyet verdiği kişinin ölebileceğini öngörmüş olduğu objektif bir durumda bulunduğuna göre, olası kastla işlenmiş olan öldürme suçunun oluştuğunu kabul etmek gerekir” sonucuna varıyor.

“ACİL HASTA MÜDAHALE EDİLMEDİĞİ İÇİN ÖLÜRSE, İHMALİ OLAN DOKTOR OLASI KASTEN ADAM ÖLDÜRME SUÇU İŞLEMİŞ OLUR”

Yeni TCK’nın 83. maddesini yorumlayan Açıkgöz hastanelerde sık sık yaşanan acil hastalar yapılan geç müdahalelere ilişkin duruma da değinerek, kasten öldürmenin yanısıra bir fiilin icrası sırasında bir ihmali bir davranışla gerçekleşebileceğini kaydediyor.

Açıkgöz, “Bu itibarla bir sağlık kuruluşunda görev yapan bir tabibin durumu acil olan bir hastaya müdahale etmemesi sonucunda hastanın ölmesi halinde ihmali davranış suçuyla işlendiğini kabul etmek gerekir. Ancak ihmali davranışla öldürme suçu kasten işlenebileceği gibi taksirle de işlenebilir. Belli bir yönde icrai davranışla bulunma yükümlülüğü altında bulunan kişi bu yükümlülüğünün gereği olan icrai davranışla bulunmaması sonucunda bir insan ölebileceğini öngörmüş ise olası kastla işlenmiş olan öldürme suçunun oluştuğunu kabul etmek gerekir…” şeklinde değerlendirmede bulunuyor.

TCK’NIN 83. MADDESİ

Madde: 83 – (1) Kişinin yükümlü olduğu belli bir icrai davranışı gerçekleştirmemesi dolayısıyla meydana gelen ölüm neticesinden sorumlu tutulabilmesi için, bu neticenin oluşumuna sebebiyet veren yükümlülük ihmalinin icrai davranışa eşdeğer olması gerekir.

(2) İhmali ve icrai davranışın eşdeğer kabul edilebilmesi için, kişinin;

a) Belli bir icrai davranışta bulunmak hususunda kanunî düzenlemelerden veya sözleşmeden kaynaklanan bir yükümlülüğünün bulunması,

b) Önceden gerçekleştirdiği davranışın başkalarının hayatı ile ilgili olarak tehlikeli bir durum oluşturması, gerekir.

(3) Belli bir yükümlülüğün ihmali ile ölüme neden olan kişi hakkında, temel ceza olarak, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine 20 yıldan 25 yıla kadar, müebbet hapis cezası yerine 15 yıldan 20 yıla kadar, diğer hâllerde ise 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına hükmolunabileceği gibi cezada indirim de yapılmayabilir.