CE işaretinde onaylanan ilk kuruluş TSE

Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen, 'bir malın serbest dolaşımını' sağlayan CE işareti konusunda, Türk Standardları Enstitüsünün (TSE), Türkiye'nin ilk onaylanmış kuruluşu olarak atandığını açıkladı.

Tüzmen, Türkiye-Irak Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Protokol imza töreninin ardından yaptığı açıklamada, CE işaretini zorunlu kılan ‘asansörlerle’ ilgili mevzuat kapsamında, AB üyesi ülkelerin onaylanmış kuruluşlarının yanı sıra artık bir Türk kuruluşunun da (TSE) faaliyet gösterebileceğini söyledi.
Üstlenilen AB mevzuatının öngördüğü, CE gibi AB işaretlerinin, sadece AB üyesi ülkelerin test ve belgelendirme kuruluşlarının değil, Türk test ve belgelendirme kuruluşlarının da faaliyetleri sonucunda ürünlere iliştirilebileceği anlamına geldiğini anlatan Tüzmen, şöyle devam etti:
“Söz konusu işaretlerin malların taraflar arasındaki ticaretinde birer pasaport niteliği taşıdıkları dikkate alındığında, konunun sadece kendi pazarımıza yönelik üretimimiz için değil, AB’ye ihracatımız açısından da büyük önem taşıdığı açıktır. AB dışındaki ülkelerin AB ile ticaretinde Türk kuruluşlarının da hizmetlerinden faydalanabileceği düşünüldüğünde bu konunun sektörlerimiz açısından önemi daha da ön plana çıkmakta.”
Bakan Tüzmen, ilk etapta CE işaretiyle ilgili olarak ve asansör sektöründe kaydedilen gelişmenin, Türkiye’nin teknik mevzuat uyumunu tamamladığı CE veya diğer AB işaretlerini gerektiren tüm sektörlerde de gecikmeksizin kaydedilmesi halinde, Türkiye’nin teknik mevzuat alanında uzun süredir devam etmekte olan AB ile entegrasyon çalışmalarının beklenen sonuçlarının ekonomi içerisinde daha geniş bir yelpazede hissedilmesinin mümkün olacağını söyledi.
Takip edecek gelişmelerin, öncelikle “ürün güvenliği” prensibini esas alan ve ilgili olduğu ürüne CE işaretinin iliştirilmesini zorunlu kılan Yeni Yaklaşım mevzuatında yaşanacağının tahminde edildiğini ifade eden Tüzmen, bugün itibariyle anılan AB mevzuatının tamamının, ilgili kamu kuruluşlarınca Türk mevzuatı haline getirildiğini kaydetti.
Bakan Tüzmen, teknik mevzuat uyumu alanında, sistemin temel prensiplerini belirleyen mevzuatı hazırlamak ve ilgili kamu kuruluşlarınca yürütülen ürün bazlı uyum çalışmalarında eşgüdümü sağlama görevini yürüten DTM koordinasyonunda, yeni yaklaşım mevzuatıyla ilgili yaklaşık 2 yılı aşkın bir süredir Avrupa Komisyonu ile devam eden görüşmelerin tüm etaplarında son noktaya gelindiğini söyledi.
Bu çerçevede, özellikle Onaylanmış Kuruluş adaylarıyla ilgili süreci detaylandırmak üzere hazırlanan 1/2006 sayılı Ortaklık Konseyi Kararının, 15 Mayıs 2006 tarihinde yürürlüğe girdiğini anlatan Tüzmen, ilgili mevzuatın büyük bölümü hakkında komisyonla teknik görüş alışverişinin tamamlandığını, mevcut Onaylanmış Kuruluş adaylarının teknik yeterliliğinin AB tarafından incelenmesi işlemlerinin sonuçlandırıldığını kaydetti.
Bakan Tüzmen, bu anlamda söz konusu görüşmelerin olumlu sonuçlarının alınmaya başlamış olmasının, son derece memnuniyet verici bir gelişme olduğunu da ifade etti.