Celeplere ‘Çalışma İzin Belgesi’ alma zorunluluğu getirildi

Canlı hayvan ticareti ile uğraşan satıcılara (celep), hayvan alım satım işlerini devam ettirebilmeleri için 'Çalışma İzin Belgesi' alma zorunluluğu getirildi.

Canlı hayvan ticareti ile uğraşan satıcılara (celep), hayvan alım satım işlerini devam ettirebilmeleri için ‘Çalışma İzin Belgesi’ alma zorunluluğu getirildi.

Manisa İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Hasan Çebi, ‘Canlı Hayvan Ticareti Yapan Satıcıların Çalışma ve Denetlenmesi ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’ gereğince hayvan alım satımı ile uğraşan celeplerin, il ve ilçe müdürlüklerinden ‘Çalışma İzin Belgesi’ alması gerektiğini bildirdi.

Çebi, celeplerin, başvuru evrakları ile birlikte matbu dilekçe örneğini, il müdürlüğüne ağustos ayı içinde ibraz etmeleri gerektiğini belirtti. Çebi, ayrıca, ilçelerde ikamet eden celepler için ilçe müdürlükleri tarafından sertifikalandırma çalışması yapılacağını, ilgili müdürlüklerin belirlediği tarihe kadar başvuruların ivedilikle yapılması gerektiğini kaydetti. Çebi, yönetmelik gereği Çalışma İzin Belgesi bulunmayan hayvan sahiplerinin almış oldukları koyun, keçi türü hayvanlar için en fazla 29 gün, sığır cinsi hayvanlar için en fazla 30 gün içerisinde tekrar satış yapamayacaklarını ifade etti. Çebi, bu hayvanlar için Veteriner Sağlık Raporu düzenlenmeyeceğini belirtti.

Başvuruda istenen belgeler ise şunlar: Dilekçe, çalışma izni alacak satıcı, bir şirket adına alım satım yapıyorsa şirketin kuruluşunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi, satıcıların kullandıkları işletmeler kendilerine ait değil ise işletme sahibi ile yaptıkları kira sözleşmeleri, var ise celebin kayıtlı olduğu meslek odasına ait kimlik belgesi fotokopisi.