ÇELİK: ARTIK POPÇULARDAN FARKLI ŞEYLER YAPACAĞIM

En güzel şarkılarını bir araya buluşturduğu yeni albümü Milat'la huzurlarınıza çıkan Çelik, Muaz Kalaycı'yla konuştu.

<p>
<span style="color:#000000;">&Ccedil;elik deyince <strong>Hercai gelir aklınıza</strong> &ouml;nce. <strong>Dilberim</strong>&#39;i hatırlarsınız sonra&hellip; Sonra <strong>Ateşteyim,</strong> sonra <strong>Yaman Sevda,</strong> sonra da <strong>Meyhaneci&hellip;</strong> <strong>Bu Şehirde</strong>&#39;yi, <strong>Nazına &Ouml;l&uuml;yorum</strong>&#39;u, <strong>Kızımız Olacaktı</strong>&#39;yı yazmıyoruz bile!</span></p>
<p>
<span style="color:#000000;">M&uuml;ziğimize kattığı eserlerle <strong>yıllarca kulaklarımızın pasını sildi &Ccedil;elik. </strong>G&uuml;n geldi, onun da <strong>Milat</strong>&#39;ı oldu. G&ouml;n&uuml;llere dokunan, <strong>&acirc;şıklara liman olan şarkılarını</strong> Milat&#39;ta toplayan &Ccedil;elik, <strong>bu alb&uuml;m&uuml;n değerlendirmesini kendisi yapmıyor.</strong> Yorumu dinleyicilerine bırakan &Ccedil;elik, <strong>Muaz Kalaycı&#39;nın demli bir bardak &ccedil;ay tadında y&ouml;nelttiği sorulara</strong> verdiği cevaplarla <strong>bir kez daha samimiyetini ortaya koyuyor.</strong></span></p>
<p>
<span style="color:#000000;"><strong>İşte &Ccedil;elik&#39;in Haber Akt&uuml;el&#39;in sorularına verdiği cevaplar&hellip; (</strong></span><strong><a href="http://www.haberaktuel.com/celik-erisci-milat-ile-huzurlarinizda-ozel-haberi-665795.html"><span style="color:#000000;">Milat alb&uuml;m&uuml;n&uuml;n haberi i&ccedil;in buraya tıklayabilirsiniz.</span></a></strong><span style="color:#000000;"><strong>)</strong></span></p>
<p>
<span style="color:#800000;"><strong>&quot;BUNDAN SONRA POP&Ccedil;ULARDAN FARKLI ŞEYLER YAPACAĞIM&quot;</strong></span></p>
<p>
<span style="color:#0000ff;"><strong>&mdash;</strong><strong>&nbsp;Milat ismini verdiğiniz alb&uuml;mdeki şarkılar dinlenmeye başladı. Alb&uuml;mden bahseder misiniz?</strong></span></p>
<p>
<span style="color:#000000;">Bir d&ouml;nemin bitip, <strong>yeni bir d&ouml;nemin başlaması</strong> mil&acirc;t&hellip; M&uuml;zikal olarak da b&ouml;yle g&ouml;r&uuml;yorum durumu. Medya b&uuml;ltenimin sonunda <strong>&quot;şarkılarım konuşsun&quot;</strong> şeklinde bir ifadem var. Nasip olursa bundan sonraki &uuml;retimim <strong>bir pop&ccedil;unun yaptıklarından daha farklı olacak. </strong>Alb&uuml;mden bilin&ccedil;li olarak bahsetmiyorum &ccedil;&uuml;nk&uuml; <strong>alınması ve dinlenilmesini</strong> istiyorum. <strong>Dinleyenler değerlendirirse</strong> daha g&uuml;zel olacak. <strong>&quot;Şarkılarım konuşsun&quot;</strong> bu anlama geliyor. Ben bahsetmemeliyim alb&uuml;mden, <strong>alb&uuml;m kendini g&ouml;n&uuml;llere ulaştırmalı&hellip;</strong></span></p>
<p>
<img alt="Çelik" src="http://www.haberaktuel.com/images/upload/img-2188-video-1595.jpg" style="width: 600px; height: 377px; margin-top: 3px; margin-bottom: 3px;" /></p>
<p>
<span style="color:#0000ff;"><strong>&mdash; &Ccedil;elik yeni alb&uuml;mde neyi aradı? Son alb&uuml;mde yeniliğin yanında bir de eskiye &ouml;zlem g&ouml;r&uuml;yorum. Dinleyenler de bunu kendi anlayışıyla bağrına bastı. Bu hususta sizin d&uuml;ş&uuml;ncelerinizi &ouml;ğrenebilir miyim?</strong></span></p>
<p>
<span style="color:#000000;">İlk alb&uuml;mden beri neyi arıyorsam <strong>onu aramaya devam ediyorum</strong> ve hala da<strong> bulamadım.</strong> Ben kendimi arıyorum. <strong>Bu arayış beni diri tutuyor ve &uuml;retmemi sağlıyor. </strong>Anlam arayışı bu. <strong>Kabıma sığamıyorum artık ben.</strong> S&ouml;ylemek istediğim &ccedil;ok şey var ama <strong>kolayca s&ouml;yleyemiyorum.</strong> Ama i&ccedil;im dolu dolu… <strong>Kabımdan adeta dışarı doğru taşmak, yolumu bulup kendi mecrama kendi hakikatime doğru akmak</strong> istiyorum. Kendi anlamımı bilmek istiyorum: <strong>Ben kimim? Neyim? Bu d&uuml;nyadaki anlamım ve yerim ne?</strong> T&uuml;m bunların &uuml;zerine yapılan d&uuml;ş&uuml;nceler, beni hep ateşliyor. Eskiye &ouml;zlem diyemem, yaptığım <strong>&quot;yeni &uuml;retimlerin yayını &ouml;ncesi son bir kariyer hatırlatması&quot; </strong>diyebilirim. Dinleyenlerin &ouml;zellikle <strong>akustik şarkılar konusunda internet &uuml;zerinden ve alb&uuml;m&uuml; alarak g&ouml;sterdikleri ilgi ise beni &ccedil;ok memnun etti.</strong></span></p>
<p>
<span style="color:#800000;"><strong>&quot;ŞARKILARIN DİNLEYİCİYE KARŞI BİR SORUMLULUĞU OLMAMALI&quot;</strong></span></p>
<p>
<span style="color:#0000ff;"><strong>&mdash; Sizce şarkının dinleyicilere karşı sorumluluğu nedir ve son d&ouml;nem şarkıların okura karşı sorumluluklarını yerine getirdiğini d&uuml;ş&uuml;n&uuml;yor musunuz?</strong></span></p>
<p>
<span style="color:#000000;">Şarkıların <strong>dinleyicilere karşı bir sorumluluğu olması kaygısından artık kurtuldum,</strong> ama b&ouml;yle d&uuml;ş&uuml;nd&uuml;ğ&uuml;m bir s&uuml;re&ccedil; vardı. &Ccedil;&uuml;nk&uuml; bu, belli bir s&uuml;re sonra <strong>bir engel oluşturmaya</strong> başlıyor. Yani; <strong>&quot;halkın istediğini verebilme&quot;</strong> kaygısı. Sanat&ccedil;ının işi, halkın ne istediğini keşfetmek. &Ccedil;&uuml;nk&uuml; sanat&ccedil;ı da <strong>o halkın bağrından &ccedil;ıktı.</strong> Bunu sezer, kurgular ve sunar. Halk ise bu durumda sadece <strong>değerlendirmesini yapar</strong> ve <strong>doğru olan da budur. &quot;Sorumluluk&quot;</strong> misyonu y&uuml;klenmiş şarkının ve <strong>sanat&ccedil;ı misyonu denilen şeyin bir sonuca gittiğini g&ouml;remedim.</strong> 1900&#39;l&uuml; yılların başında da <strong>barış şarkıları s&ouml;yleniyordu</strong> ama iki d&uuml;nya savaşı yaşadı bu d&uuml;nya, hem de acımasızca. Demek ki şarkıya anlam y&uuml;klemek değil, <strong>kendine anlam y&uuml;klemek, </strong>insana anlam y&uuml;klemek esas&hellip;</span></p>
<p>
<span style="color:#800000;"><strong>&quot;EUROVISION TARTIŞMALARI ZAMAN KAYBIDIR&quot;</strong></span></p>
<p>
<span style="color:#0000ff;"><strong>&mdash; T&uuml;rkiye, Eurovision&#39;a katılmama kararı aldı. Ancak bunu bir kısım halk desteklese de bir kısmı da desteklemiyor. Eurovision&#39;un, yarışmak adına bir zaaf olduğunu d&uuml;ş&uuml;n&uuml;yor musunuz?</strong></span></p>
<p>
<span style="color:#000000;">Zaman kaybı olan bir tartışma… <strong>Bu bir eğlence, sosyal bir iletişim bi&ccedil;imi. </strong>Bir oyun… Zaman zaman herkes bu oyunda yer almak, <strong>kendi sevdiği ve işine yarayacak hale getirmeye</strong> &ccedil;alışıyor bu oyunu ve bu normaldir de. Ama teknik m&uuml;zik tartışmalarının yapılmasını <strong>ben &ccedil;ok komik buluyorum.</strong> &Ccedil;&uuml;nk&uuml; bu konuda yapılan teknik eleştiriler, <strong>gevezelikten fazlası olmayan konuşmalar.</strong></span></p>
<p>
<span style="color:#800000;"><strong>&quot;SANAT&Ccedil;I, HALKA HİZMET HAKK&#39;A HİZMET DİYEBİLMELİDİR&quot;</strong></span></p>
<p>
<span style="color:#0000ff;"><strong>&mdash; Şarkıların amacı &ccedil;ok pop&uuml;ler olmak mıdır, yoksa halkla bir olmak mıdır?</strong></span></p>
<p>
<span style="color:#000000;">Şarkıcının amacı pop&uuml;ler olmaktır, <strong>yoksa niye şarkıcı olsun ki?</strong> Ama sanat&ccedil;ının başka, siz şarkıcıyı sordunuz. <strong>Şarkıcı pop&uuml;ler olmak ister.</strong> Aksi hali <strong>kendini ink&acirc;r etmek</strong> olur. Halkla bir olmak isterse <strong>marangoz olur, simit&ccedil;i olur, esnaf olur, &ouml;ğretmen olur, asker olur, polis olur. </strong>Sanat&ccedil;ısı da dahil hepsinin adı halk ama <strong>&uuml;zerlerine y&uuml;klenen anlam değişik.</strong> G&ouml;r&uuml;nse de, g&ouml;r&uuml;nmese de bir nevi &uuml;st&uuml; kapalı kast. Sanat&ccedil;ı olacak kişi bunu g&ouml;ze almalı. Sanat&ccedil;ı ekstrem olan kişi, <strong>u&ccedil;larda gezer, arar, aradığı bir şey var, bulamadığında y&ouml;n değiştirir.</strong> Hatta sanat&ccedil;ı marjinal olan, toplumun istediği gibi değil <strong>kendi sezgisi ile bir adım &ouml;nde olan kişi&hellip; </strong>Sanat&ccedil;ı kendinin kim olduğunu bilerek <strong>onurlu, dik y&uuml;r&uuml;yen ama kibirlenmeyen ve &quot;halka hizmet Hakk&#39;a hizmet&quot; diyebilecek kadar da m&uuml;nevver olması gereken kişi.</strong></span></p>
<p>
<span style="color:#800000;"><strong>&quot;ŞOF&Ouml;R&Uuml;M&Uuml; EVİNE BIRAKASIM GELİRDİ&quot;</strong></span></p>
<p>
<span style="color:#000000;">Benim arabamın şof&ouml;r&uuml; benden yaşlıydı, <strong>babam gibi geliyordu bana. </strong>Arabamın kapısını a&ccedil;mayı bırak, <strong>utanmasam adamı evine bırakasım geliyordu.</strong> Ş&ouml;hretin o yanı bende yok mesela. <strong>Eksiğim yani, rol&uuml;m&uuml; iyi oynayamıyorum.</strong> Ama oynamalıydım. Bu konuda eksiğim, yanlışım! Pop&uuml;lerlikse konu pop&uuml;lerim ama <strong>daha sanat&ccedil;ılık oyununu doğru oynayamıyorum işte!</strong> Buradan bakarsan konuya ben kendimi başarısız buluyorum. Bu bir bakıma iyi aslında ama bir bakıma da k&ouml;t&uuml;. <strong>Cumhurbaşkanı kapısını a&ccedil;tırır, bu konuda bir kaygı duymaz, &ccedil;&uuml;nk&uuml; o devleti temsil eder.</strong> Yani rol&uuml;n&uuml; doğru oynamalıdır. Ben bu konuda zayıfım. <strong>Sanırım halktan biri miyim, değil miyim ile ilgili iyi bir cevap oldu.</strong></span></p>
<p>
<iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/j7AbcBF14AM" style="color: rgb(72, 72, 72); font-family: tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);" width="600"></iframe></p>
<p>
<span style="color:#0000ff;"><strong>&mdash; Bazı yazarlar ve sanat&ccedil;ılar halkın cahilliğinden şik&acirc;yet ediyor. Aslında temelde su&ccedil;lu olan kendileri olabilir mi? T&uuml;rkiye&#39;de aydınlar ve sanat&ccedil;ılar gerekli &ccedil;&ouml;z&uuml;mlemeyi yapamıyor mu?</strong></span></p>
<p>
<span style="color:#000000;">Yazar, sanat&ccedil;ı, şarkıcı, t&uuml;rk&uuml;c&uuml;, ressam hepsine <strong>&quot;aydın&quot;</strong> diyelim &ouml;nce ki ne anlattığımız belli olsun. O zaman sizin sorunuz; <strong>&quot;aydınlar halkın zekasından şikayet ediyor&quot;</strong> şeklini alır. Doğru, bunu yapıyor T&uuml;rk aydını. Sorun şu ki; <strong>biz kime aydın diyoruz? </strong>Aydın, <strong>(T&uuml;rkiye&#39;de halk arasında ya da se&ccedil;im meydanında &ouml;zellikle siyaset&ccedil;iler tarafından &ccedil;ok kullanılan s&ouml;zle) </strong>amiyane tabirle <strong>&quot;halka hizmet, Hakk&#39;a hizmet&quot;</strong> fikrini yaşamına ge&ccedil;irmiş kişi olmalıydı. Yani sadece vaaz veren değil, <strong>kendisi de s&ouml;ylediklerini yapan kişi olmalıydı aydın. </strong>Ama yukarıdaki soru ve benim başlangı&ccedil;ta verdiğim cevapta <strong>bırakın halka hizmeti bir de onu k&uuml;&ccedil;&uuml;mseme var.</strong> Aydın b&ouml;yle olamaz. Biz entelekt&uuml;el ile aydını karıştırıyoruz. Entelekt&uuml;el, literat&uuml;r&uuml; t&uuml;ketir, t&uuml;keticidir yani! Aslında insanları da t&uuml;ketir zaten anlayışındaki kibirle. Ne demek bu: Yani bilgiyi k&uuml;t&uuml;phaneden veya internetten alır, <strong>onu birine sırf egosu/nefsi i&ccedil;in pazarlar ve bundan haz duyar. (Aslında bir bilgiyi a&ccedil;ıklamak pahasına benim de yaptığım bu, &ccedil;&uuml;nk&uuml; ben de bu bilgiyi bir konferansta duydum. Ama niyetim bir doğruyu a&ccedil;ıklayabilmek.) </strong>Aydın ise hastalığa &ccedil;are arar, &ccedil;&ouml;z&uuml;m &uuml;retir ve <strong>bundan kişisel olarak bir &ccedil;ıkar beklemez.</strong> İşte bu hizmet Hakk&#39;a hizmettir.</span></p>
<p>
<span style="color:#800000;"><strong>&quot;AYDIN BİRİSİNİN FERRARİ&#39;Sİ OLAMAZ&quot;</strong></span></p>
<p>
<span style="color:#000000;">Aydın bilgedir, Ferrari&#39;si yoktur <strong>&ccedil;&uuml;nk&uuml; bilgenin Ferrari&#39;ye ihtiyacı yoktur.</strong> Ferrari&#39;si olan ise zaten zengindir, Ferrasi&#39;ni satmaz, garajına koyar ve Lombargini alır. Yani <strong>&quot;Ferrasi&#39;ni satan bilge&quot;</strong>yi okuyan entelekt&uuml;el halka bir şey veremez. <strong>&quot;Ferrasi&#39;ni satan bilge&quot;</strong> b&uuml;y&uuml;k mavaldır. <strong>Bu anlamda halkı, insanı k&uuml;&ccedil;&uuml;k g&ouml;ren aydın olamaz, </strong>entelekt&uuml;el olabilir ve <strong>T&uuml;rkiye&#39;de bunlardan &ccedil;ok vardır.</strong> Halkı su&ccedil;lamalarının sebebi ise <strong>egolarının onların vicdanını &ouml;rtmesinden dolayı</strong> kalp g&ouml;zlerinin hakikati g&ouml;rmemesidir. <strong>Eğer tersi olsaydı onlara karşı vicdani bir his ile el uzatırlardı. </strong>Bu konuda halk su&ccedil;lu mudur konusuna gelince; <strong>eğer halk aydın ile entelekt&uuml;eli karıştırıyorsa</strong> burada sorun var demektir. <strong>&quot;Halk su&ccedil;ludur&quot;</strong> diyemem ama halk bunun sonucunda <strong>bedel &ouml;deyeceğinin bilincinde olmalıdır.</strong></span></p>
<p>
<span style="color:#000000;">Her iki durumda da <strong>kimin ne durumda olduğunu anlamanın en kolay yolu</strong> toplumun yaşam bi&ccedil;imi tercihleri ve taleplerine bakmaktır.</span></p>
<p>
<img alt="Çelik Erişçi" src="http://www.haberaktuel.com/images/upload/img-2185-video-1595.jpg" style="width: 600px; height: 281px; margin-top: 3px; margin-bottom: 3px;" /></p>
<p>
<span style="color:#800000;"><strong>&quot;KİMSE AŞK İ&Ccedil;İN KILINI KIPIRDATMIYOR&quot;</strong></span></p>
<p>
<span style="color:#0000ff;"><strong>&mdash; Aşk ve şarkı… Son d&ouml;nemde neredeyse t&uuml;m sanat alanlarında, ortaya konan eserlerde aşkın her ge&ccedil;en g&uuml;n biraz daha fanileştirildiğine şahit oluyorum. En azından ben b&ouml;yle d&uuml;ş&uuml;n&uuml;yorum. Aşk ve şarkı… Bu konuda siz ne d&uuml;ş&uuml;n&uuml;yorsunuz?</strong></span></p>
<p>
<span style="color:#000000;">G&uuml;n&uuml;m&uuml;z değersizleştirmenin doruk yaptığı bir g&uuml;n. Devran bu devran&hellip; <strong>Bu devranda aşktan s&ouml;z edilebilir mi? &nbsp;</strong>&Uuml;lkedeki boşanma davalarına baksan durumu anlarsın ve <strong>bunun ne denli ciddi bir &ccedil;&ouml;z&uuml;lme olduğunu</strong> ve bizi nereye g&ouml;t&uuml;rd&uuml;ğ&uuml;n&uuml; d&uuml;ş&uuml;necek olursan dehşete d&uuml;şersin. <strong>Bu d&uuml;nyada da b&ouml;yle&hellip; </strong>Herkes aşkı arıyor. <strong>Ama kimse aşk i&ccedil;in kılını kıpırdatmak istemiyor. </strong>&Ccedil;&uuml;nk&uuml; aşk feragat ve fedak&acirc;rlık ister. <strong>Biz ise birisi i&ccedil;in değil canımızı vermek, kılımızı bile kıpırdatmayız. Benim i&ccedil;in aşk, kutsal bir s&ouml;z&hellip;</strong> &Ccedil;&uuml;nk&uuml; kontrol&uuml;mde olmayan bir şey. Bir t&uuml;r kudret bence ve ben <strong>bu kudret s&ouml;z&uuml;n&uuml; &ouml;nemsiyorum.</strong></span></p>
<p>
<span style="color:#000000;">Sadece <strong>kahraman y&uuml;rekler</strong> aşık olabilir, <strong>aşkı yaşayabilir,</strong> geri kalan faniler <strong>(yani benim gibiler) </strong>sevgiyle yetinmek zorunda. Bunu <strong>&quot;Doyamadım G&ouml;zlerine&quot;</strong> isimli şarkımda yazmıştım. Bakarsanız g&ouml;receksiniz. <strong>Aşk titreşimin doruk yaptığı bir nokta.</strong> Bir t&uuml;r g&ouml;n&uuml;l titremesi, bir frekans. Sadece bu frekans ayarlarını tutturabilenlerin gezindiği bir t&uuml;r &acirc;lem.</span></p>
<p>
<span style="color:#800000;"><strong>&quot;BENİM YOLUM BARIŞ YOLU, AŞK YOLU&hellip;&quot;</strong></span></p>
<p>
<span style="color:#000000;">Bir radyo d&uuml;ş&uuml;n&uuml;n, <strong>orada haz dalgasından yayın var,</strong> ego dalgasından yayın var, kibir dalgasından yayın var, &ouml;fke dalgasından yayın var… Tercih senin! Hepsini dinleyebilirsin, <strong>kimisi ise aşk frekansından yayın yapar, orayı dinler. </strong>Kimisi de aşk frekansından yayın yapılacak olan eseri hazırlar. Bu kişiye dikkat! Bu kişi kendinde var olan, başkasında olmayan kabiliyeti bilir ama bu bir <strong>&quot;verilen&quot;</strong> kabiliyet olduğundan, yani bir nasip, Allah&#39;ın bir l&uuml;tfu olduğundan, o kabiliyeti sahiplenmez. Yani <strong>&quot;ben b&uuml;y&uuml;ğ&uuml;m&quot; </strong>demez, kibirlenmez. Ama kabiliyetinin de <strong>ne denli b&uuml;y&uuml;k bir g&uuml;&ccedil; olduğunu bilir. </strong>Toplum bu kişilere dikkat etmelidir. Bu kişiler &uuml;lkelerini <strong>her anlamda yukarıya taşıyacak</strong> olan kişilerdir. Sanılanın tam aksine, t&uuml;m aydınlanma, siyaset, kraliyet ve iktidar ya da g&uuml;&ccedil; sahibi erk tarafından değil, <strong>aydın olandan &ccedil;ıkar, oradan doğar.</strong> Aydın bunu sezgisel olarak sezer, kurgular ve <strong>proje halinde paylaşır. </strong>Bu paylaşım sonrasında iktidar, devlet, asker vs ile <strong>yasalar vasıtası ile t&uuml;m d&uuml;nyaya yayılır, yayınlanır. </strong>Bu kişinin net &ouml;zelliği sanatı, <strong>yani g&uuml;neşi ile herkesi t&uuml;mden kucaklayarak ısıtmasıdır.</strong> Ayrımcı değildir yani… Barış onun yaşam bi&ccedil;imi, davranış bi&ccedil;imi, halidir. Genel olarak r&ouml;portajlarda &uuml;st&uuml; saklanarak s&ouml;ylenen s&ouml;z, <strong>kişinin kendini &ccedil;aktırmadan işaret etmesidir.</strong> O sebeple a&ccedil;ıklayayım ki; <strong>yukarıdaki kişi ben değilim, ama ben b&ouml;yle olmam gerektiğini bilen biriyim. &nbsp;</strong>Benimle ilgili ideoloji yaşam bi&ccedil;imi yol soran herkese verilecek cevabım budur. Benim yolum barış yolu, sevmek yolu, aşk yolu&hellip;</span></p>
<p>
<span style="color:#000000;"><em>&hellip;bitti!</em></span></p>