Çelik okulları uyardı

Milli Eğitim Bakanı Çelik, “Anlaşmalı mağazadan yüksek fiyatla kıyafet aldırılıyor” şikayetleri üzerine genelge yayınladı: “Kıyafet değişikliğinde velilerin de görüşleri alınacak ve mağaza ismi verilmeyecek.

Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, öğrenci ve velilerden “okulda sık sık kıyafet değişikliği yapıldığı, anlaşmalı mağazalarda kıyafetlerin yüksek fiyatla satıldığı” yönünde gelen şikayetler üzerine, okul kılık-kıyafetleriyle ilgili genelge yayımladı. Çelik, genelgede, öğrenci kıyafetleri konusunda ilgili mevzuatın uygulanmasında birlik ve beraberliğin sağlanması için alınacak tedbirlerin daha önce yayımlanan genelgeyle duyurulduğunu hatırlattı. Buna rağmen, bakanlığa, ilgili mevzuatta belirlenen esaslarla genelgelerle yapılan açıklamaların uygulanmasında öğrenci kıyafetlerinin seçimi, öğrencilere yakışır biçimde kullanımı ve denetimi konularında öğrenci ve velilerin yakınmalarının gelmeye başladığını belirten Çelik, şunları kaydetti:

Şikayet ediliyordu
“Bu yakınmalar, okul yönetimlerince yönetmeliklerde belirlenen özellikler dışında kılık-kıyafet istendiği, sık sık kıyafet değişikliğine gidildiği, okulla anlaşmalı mağazalarda kıyafetlerin yüksek fiyatlarla satıldığı, öğrenci ve velilerin buralardan kıyafet almaya adeta zorlandığı ya da yönlendirildiği, bu durumun öğrenci ve velileri ekonomik ve psikolojik manada sıkıntıya soktuğu, diğer yönüyle de haksız rekabete sebebiyet verdiği şikayetleri yoğunlaşmaktadır.”

> Öğrenciye söz hakkı tanınacak
Bakan Çelik, şikayetlerin ortadan kaldırılması için
il milli eğitim müdürlüklerine şu talimatları verdi:
* Öğrenci kıyafetleri okul yönetimi, okul aile birliği başkanı ve okul öğrenci meclisi başkanının katılımıyla karara bağlanacak.
* Her kişi ve kuruluşa serbest rekabet ortamında fırsat eşitliği sağlamak gayesiyle, belirlenen kıyafetler önceden okulun ilan panosu ile web sayfasında duyurulacak.
* Her bir okulda aynı tip kıyafet olmak kaydıyla okullar arasında farklılıkların olabilmesine fırsat verilecek.
* Belirlenecek kıyafetler öncelikle ekonomik, sade, öğrenciye yakışan ve pedagojik esaslara uygun olacak.
* Çok önemli bir gerekçe olmadıkça öğrenci kıyafetlerinde değişikliğe gidilmeyecek.
* Okul arma ve rozeti gibi ayrıcalıklı işaretler, öğrenci kıyafetlerinin dışında mümkün mertebe ayrıca temin edilecek, hiçbir şekilde zorlama ve sınırlama getirilmeyecek, kesinlikle adres gösterilmeyecek.
* Serbest rekabet şartlarını ihlal eden yaklaşım ve yönlendirmelerden kaçınılacak