Çelik üreticisi sektördeki payını artıracak

Kahramanmaraşlı çelik üreticileri yurt içi ve yurt dışında pazar paylarını arttırmak için eğitim çalışmalarına devam ediyor.

Türkiye genelinde çelikten yapılan mutfak eşyalarının yüzde 50’sini karşılayan Kahramanmaraş, pazar ağını genişletmek için çalışmalarına devam ediyor. Yılda ortalama 8 milyon 700 bin parça çelik mutfak eşyası üreten 50 firma, üretim kalitesi ve pazarlama konularında eğitiliyor.

Türkiye’de, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin (KOBİ) ulusal ve uluslararası pazarlarda yer lamasını sağlamak amacıyla başlatılan “Anadolu’da Ekonominin Desteklenmesi Projesi” çalışmalarında pilot bölge seçilen Kahramanmaraş’ta, çelik sektörüne yönelik eğitimler devam ediyor. Proje, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO), Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ile Alman Teknik İşbirliği Kurumu (GTZ) işbirliği ile yürütülüyor.

GTZ’nin bir hafta boyunca süren eğitim seminerlerine, seçilmiş 8 firma yetkilileri yanında konuyla ilgilenen şirket yöneticileri ve danışman şirketlerin temsilcileri katıldı. Eğitmen Sıdıka Akbulut, katılımcılara organizasyonel yapılanma, şirket kültürü, yönetim fonksiyonları, verimlilik, üretim ve stok kontrolü hakkında bilgi aktardı.

Sonuca ulaşmak için planlı çalışılması gerektiğine dikkat çeken Akbulut, “Elde etmek istediğiniz sonuçları planlamazsanız, planlamadığınız sonuçları elde edebilirsiniz. Yapılacak işin miktarını, zamanını ve nasıl yapılacağının önceden tasarlanmalı ve belirli bir sıraya konulmalıdır” şeklinde konuştu.

Planlama yapıldıktan sonra programlamaya ihtiyaç olduğunu vurgulayan Akbulut, programlamayı ise; “planda belirtilen taleplere göre eldeki mevcut kaynakları yerlerine tahsis ederek, her görevin başlama ve bitiş zamanının saptanmasıdır” şeklinde tarif etti. Ticaret hayatında ölçmenin önemli bir yere sahip olduğuna işaret eden Akbulut, şöyle konuştu: “Ölçmek bilmektir, bilmek ise yönetmektir. Ölçemediğiniz şeyi yönetemezsiniz. Daha sağlıklı analizler, daha doğru kararlar, daha iyi yönetim, daha yüksek başarı şansı ölçme ile sağlanır.”