Cemil Çiçek için soru önergesi verdi

CHP Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu, TBMM Başkanı Cemil Çiçek'in cevaplaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi.

CHP Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu, TBMM Başkanı Cemil Çiçek’in cevaplaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi verdi.

CHP’li Karaahmetoğlu, Çiçek’e, hangi bakanlığın yanıtlaması için kaç soru önergesinin Meclis başkanlığına intikal ettiğini, bunlara cevap verme oranının ne olduğunu sordu. Karaahmetoğlu, ayrıca, “AKP’li belediye başkanlarınca yönetilen belediyeler hakkında verilen soru önergeleri ne kadardır ve İçişleri Bakanlığı kaçına cevap vermiştir.” diyerek, en fazla soru önergesine muhatap olan belediye başkanlığının hangisi ve bu belediye ile ilgili soruların yanıtlanma oranının ne olduğunu da sordu.

“ÇOĞU SORU ÖRENGESİNDE YANITTA BAKAN İMZASI DAHİ YOK”

Milletvekillerinin denetim görevini yerine getirmek üzere başvurduğu Meclis iç tüzüğünde kuralların ifade edildiği, soru önergelerine soru ile alakası olmayan cevaplar verildiği, başka bir milletvekiline daha evvelden konu ile ilgili verilen yanıt tarih ve sayı hatırlatarak cevap verildiği hatırlatılarak, yanıtlar verildiğine işaret eden Karaahmetoğlu, iktidarın denetlenmesi için milli iradenin temsilcisi olan milletvekillerinin soru önergelerine gayri ciddi yanıtlarının gün geçtikçe arttığı, birçok soru önergesi yanıtında ise ilgili bakanın imzasının dahi bulunmadığını ifade etti.

“SÜRESİ İÇİNDE VE DIŞINDA CEVAPLANAN SORU ÖNERGESİ KAÇ”

CHP’li Selahattin Karaahmetoğlu, Çiçek’ten “24. Yasama Dönemi 1, 2, 3, 4. yasama yılları süresince TBMM Başkanlığı’na ulaşmış kaç adet yazılı, kaç adet sözlü soru önergesi vardır? Yasama yılları itibariyle iç tüzük hükümleri gereğince geri iade edilen soru önergesi kaç adettir? Milletvekillerince geri alınan soru önergesi kaç adettir? Aynı süreler dâhilinde bu soru önergelerinden kaçına süresi içinde cevap verilmiştir? Bu soru önergelerinden kaçı süresi içinde yanıtlanmadığından gelen kâğıtlarda yayımlanmıştır ve kaçına süresi geçtikten sonra cevap verilmiştir? Süresi içinde yanıtlanmayan soru önergelerinin bakanlıklara göre dağılımı ne şekildedir? Başkanlığınızca hangi bakanlığa kaç adet soru önergesi intikal ettirilmiştir? Bu bakanlıkların soru önergelerine cevap verme oranı ne şekildedir? AKP’li belediye başkanlarınca yönetilen belediyeler hakkında verilen soru önergesi sayısı nedir? Bu soru önergelerinin kaçına İçişleri Bakanlığı’nca yanıt verilmiş, kaçına cevap verilmemiştir? En fazla soru önergesine muhatap olan belediye başkanlığı hangisidir? Bu belediye ile ilgili kaç adet soru önergesi verilmiş, kaç adedi cevaplandırılmıştır?” sorularının cevabını istedi.