Cengiz Şimşek’e göre eğitimimiz kemiksiz

Haber Aktüel köşe yazarı Yrd. Doç. Dr. Cengiz Şimşek, eğitim sistemini değerlendirdi.

<p>
<span style="color: rgb(128, 0, 0);"><strong>HABER AKT&Uuml;EL – </strong></span>Eğitim sisteminin s&uuml;rekli değiştirilmesine rağmen <strong>her değişiklikte başka sorunların ortaya &ccedil;ıkması </strong>dikkatlerden ka&ccedil;mıyor.&nbsp;</p>
<p>
Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı&#39;nın<strong> tarih kitaplarının yeniden yazılacağını s&ouml;ylemesiyle </strong>devam edilen değişiklikler, eğitimdeki a&ccedil;ıkları kapatmaya yetiyor mu?</p>
<p>
<strong><a href="http://www.haberaktuel.com">www.haberaktuel.com</a></strong> k&ouml;şe yazarı <strong>Cengiz Şimşek, </strong>sadece tarih kitaplarının değil, <strong>neredeyse b&uuml;t&uuml;n kitapların yeniden yazılması </strong>gerektiğini savunuyor. Yaptığı bir araştırmadan bahseden Şimşek, <strong>&quot;k&ouml;y yaşantısını perişanlık olarak g&ouml;steren&quot; </strong>ilk&ouml;ğretim T&uuml;rk&ccedil;e kitaplarının şehirliliği ise <strong>&quot;&ouml;vg&uuml;yle&quot;</strong> anlattığını belirtiyor.</p>
<p>
Sosyoloji ve psikoloji bilimleri kitaplarını da eleştiren Şimşek, bu kitaplarda <strong>ciddi bir yabancı hayranlığı olduğunu </strong>alını &ccedil;iziyor. En basit bilgilerde bile <strong>Avrupalı&#39;ya atıf yapıldığını</strong> kaydeden Şimşek yazısında şunları belirtiyor:</p>
<p>
&quot;Durum b&ouml;yleyken bu halk yanlı i&ccedil;erikler y&uuml;z&uuml;nden&nbsp;<strong>S&uuml;nnilere, Alevilere, gayrim&uuml;slime, yabancıya, &ouml;tekine ne kadar art niyet taşıyorsa, bir o kadar da k&ouml;yl&uuml;l&uuml;kten, iş&ccedil;ilikten, ren&ccedil;berlikten iğreniyor, tiksiniyor.</strong>&nbsp;Bu mesele sadece basit bir tarih dersi meselesi değildir. Bu bir medeniyet algısı, kendisi olamama, &ouml;z değerlerini irdeleme meselesidir. &Uuml;lkemiz i&ccedil;in bir&nbsp;<strong>T&uuml;rkiye k&uuml;lt&uuml;r&uuml; mozaiğinin &ouml;rg&uuml;lenmesine</strong>&nbsp;ve&nbsp;<strong>ilk&ouml;ğretimde</strong>&nbsp;t&uuml;m &ccedil;ocuklarımıza bu k&uuml;lt&uuml;r&uuml;n ve bilincin aktarılmasına ihtiya&ccedil; var. Okullarımızda ısrarla birer&nbsp;<strong>meslek erbabı, yabancı, &ouml;teki ve d&uuml;şman algısının</strong>&nbsp;d&uuml;zeltilmesi &uuml;zerine projeler geliştiriliyor.&nbsp;<strong>İyi vatandaş, iyi insan, erdemli vatandaş yetiştirmek g&ouml;z ardı</strong>edilmektedir.&quot;</p>
<p>
<strong><a href="http://www.haberaktuel.com/kemiksiz-egitim-yrd-doc-dr-cengiz-simsek-yazisi-2000.html">…yazının devamı i&ccedil;in buraya tıklayabilirsiniz!</a></strong></p>