Çevre cezaları yüzde 7.8 artırıldı

Çevre kirliliği cezaları yüzde 7.8 oranında artırıldı.

Çevre ve Orman Bakanlığının konuya ilişkin tebliği, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı. Tebliğde, 2872 Sayılı Çevre Kanunu’nun 20. maddesinde, Kanun’a aykırılık halinde uygulanacak idari para cezalarının belirlendiği anımsatıldı.

İdari para cezalarının her yıl bir önceki yıla göre yeniden değerleme oranında arttırıldığı anımsatılan tebliğde, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2006 yılı yeniden değerleme oranının yüzde 7.8 olarak tespit edildiği belirtildi.

Buna göre, 2872 sayılı Çevre Yasası’nın 20. maddesinde yer alan para cezası miktarlarının 1 Ocak 2007 tarihinden itibaren bu oranda artırıldığı kaydedildi. Yeni cezalar, 31 Aralık 2007 tarihine kadar geçerli olacak.

Her türlü atık ve artığı, çevreye zarar verecek şekilde, ilgili yönetmeliklerde belirlenen standartlara ve yöntemlere aykırı olarak doğrudan ve dolaylı biçimde alıcı ortama vermenin cezası 500 YTL’den 539 YTL’ye yükseltildi. Diğer cezalar da aynı oranda artırıldı.