Çevre cezalarına ‘son dakika’ ertelemesi

Tuzla’da bulunan zehirli varillerin sahiplerine Türk Ceza Kanunu’ndaki ertelemeler sebebiyle ceza verilemezken, 11 yıl sonra çıkarılan Çevre Yasası’nda yine büyük bir ihmal yapıldı.

Türk Ceza Yasasıyla daha önce 12 Ekim 2006 tarihine kadar iki yıl ertelenen cezaların daha da ileri tarihe atılmasının ardından dikkatler Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’e çevrildi. TBMM’de gazetecilerin sorularını cevaplayan Çevre ve Orman Bakanı Osman Pepe, “Yapılanları doğru yorumlamışsınız.” diye konuştu.

Çevre Yasası’na son dakikada eklenen düzenlemeyle, atıksu arıtma ve evsel nitelikli katı atık bertaraf tesisini kurmayan belediyeler ile organize sanayi bölgeleri (OSB) ve sanayi kuruluşlarına ek süre tanınıyor. Buna göre, OSB’ler ile atıksu üreten fabrikalara arıtma tesisi kurmaları için 2 yıl daha süre tanınacak. Daha önce arıtma tesisi kurmaları için iki yıl süre tanınan belediyelerin, nüfusu 100 binden fazla olanlarına 3 yıl, 100 ila 50 bin arasında olanlara 5 yıl, 50 ila 10 bin arasında olanlara 7 yıl, 10 ila 2 bin arasında olanlara 10 yıllık ek süre verildi. 2004’te yılında çıkarılan Türk Ceza Kanunu’nda hükümetin isteğiyle, arıtma tesisi kurmayan belediyelere hazırlık yapması amacıyla iki yıl süre tanınmış ve uygulanacak cezalar iki yıl boyunca ertelenmişti. Çevreyi kasten kirletenlere verilecek hapis cezaları erteleme nedeniyle 12 Ekim 2006’da yürürlüğe girecek. Hukuk çevreleri de, son çıkan yasa çerçevesinde belediyeler ve şirketler açısından hapis cezalarının 2 ila 10 yıl arasında yeniden ertelenmiş olduğu görüşünü doğruladı. Toprağa ve suya atık bırakan belediye başkanları ve diğer yöneticilere, belirtilen süreler içinde hiçbir ceza uygulanamayacak.