Çevre müdürlükleri ihbar yağmuruna tutuluyor

İstanbul Tuzla'da ortaya çıkan zehirli variller, gözleri çevre sorunlarına çevirdi.

Başta çevre il müdürlükleri olmak üzere çeşitli sivil toplum kuruluşlarını telefonla arayan yüzlerce vatandaş, gördükleri çevre suçlarını yetkililere iletiyor.

Çevre ve Orman Bakanlığı yetkilileri zehirli variller gündeme geldikten sonra Türkiye genelinde çevre il müdürlüklerine bir haftada yaklaşık 300 ihbar geldiği bilgisini veriyor. Sanayileşmenin yoğun olduğu illerin çevre müdürleri, kamusal denetimin sağlanmasında devlet-vatandaş işbirliğinin şart olduğu görüşünde birleşiyor.

İstanbul İl Çevre ve Orman Müdürü Mehmet Emin Birpınar, yaşanan ihbar patlamasını zehirli varillerle gündeme oturan çevre katliamının toplumda geniş yankı bulmasına bağlıyor. Sanayi atıklarının insan sağlığını tehdit ettiğini gören kişilerin, çevresindeki sorunlara daha duyarlı yaklaştığını anlatan Birpınar, “Şikayet ve ihbarlarda belirtilen konularla ilgili gerekli bilgileri alıyoruz. Tuzla’da olduğu gibi çevre suçunun işlendiği heryerde gerekli çalışmaları yapacağız.” diyor.

Bursa İl Çevre ve Orman Müdürü Müfit Aydın, çevre sorunlarına karşı kamusal denetimin sağlanmasında vatandaşların gösterdiği duyarlılığın memnuniyet verici olduğunu ifade ediyor. Aydın, çevre sorunlarının önüne geçilmesi için yetkili kurumlarla halkın el ele vermesi gerektiğine işaret ediyor.

Kocaeli İl Çevre ve Orman Müdürü Necati Farsak, ihbarların artışını kamuoyundaki bilinçlenmeyle açıklıyor. Hangi boyutta olursa olsun ekolojik dengeye zarar veren bütün sorunlarla ilgilendiklerini dile getiren Farsak, çevre denetiminde en büyük görevin halka düştüğünü vurguluyor.

Eskişehir İl Çevre ve Orman Müdürü Mehmet Karakaya, şikayet ve ihbarların önemli bir otokontrol mekanizması olduğunu söylüyor.

Karakaya, sadece kimyasal atıklar konusunda değil doğaya zarar veren her durumun yetkili makamlara mutlaka bildirilmesi mesajını veriyor.

Greenpeace Türkiye İletişim Sorumlusu Yeşim Aslan, sanayi tesislerinin yoğun olduğu bölgelerden hergün onlarca şikayet telefonu aldıklarını açıklıyor.

Zehirli varillerin kamuoyuna yansıması sonrası halkın çevre sorunlarına karşı daha duyarlı olmaya başladığı bilgisini veren Aslan, “Herkesin kendi bölgesinde gördüğü sorunları ilgili makamlara iletmesi çözümün başlangıcı olacaktır. Tuzla’daki manzaradan sonra çevre konusundaki bilinçlenme çok sevindiricidir.” diye konuşuyor.

Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL) Temsilcisi Prof. Dr. Haşim Karpuz, son günlerde çoğalan ihbarların yetkili kurumlarca mutlaka dikkate alınmasının şart olduğu uyarısında bulunuyor.

Günyüzüne çıkarılan çevre sorunlarının buzdağının sadece görünen kısmı olduğunu aktaran Karpuz, “Türkiye’de yılda 5 milyon ton tehlikeli atık ortaya çıkıyor. Bunlardan sadece 100 bin tonu imha edilebiliyor. Sanayi tesislerindeki altyapı eksikliği nedeniyle Türkiye’nin birçok yerinde zehirli atıklar doğaya bırakılarak ortadan kaldırılıyor. Bunu gören vatandaşların yaptığı şikayetler incelemeye alınmalıdır.” şeklinde konuşuyor.

Çevre Mühendisleri Odası (ÇMO) Başkanı Ertuğrul Ünlütürk, çevreye verilen zararın geçte olsa Türkiye gündemine gelmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiriyor.

Tuzla’da ortaya çıkan tehlikenin ardından halkın çevresel konulara daha duyarlı davrandığını anlatan Ünlütürk şunları kaydediyor: “Hergün odamıza onlarca ihbar telefonu gelmeye başladı. Özellikle sanayi ve konutlaşmanın iç içe olduğu yerlerden şikayetler alıyoruz. Ciddi boyuttaki sorunları yetkili makamlara iletiyoruz.”