CHP Anadolu sermayesine karşı (HABER YORUM)

Siyasi parti değerlendirmelerini CHP ile kapatıyorum.

CHP’yi akademik olarak incelerken, elbette zihnimde de yakın siyasi tarihten kalma bir CHP imajı var. Yüzünü hayal meyal hatırladığım Kurtuluş Savaşı gazisi dedem, İnönü ve Atatürk’ün yakın arkadaşı olduğundan, zamanında hep CHP’ye rey verirmiş.

Besbelli, cepheden tanıdığı kişilere toz kondurmayı hatıralarına haksızlık saymış. Babam vefat ettiğinde ise cüzdanından Menderes’in -o hepimizin yüreğini yakan mazlum bakışlı- sararmış bir fotoğrafı çıkmıştı. 1950’lerde nasıl DP, CHP’ye karşı “sol” iddiaları temsil ediyordu ise son yıllarda da özgürlük, değişim, reform ve evrensel argümanların öncülüğünü AKP yapıyor. Türkiye’nin tam da bu devranda sağlam bir sol parti ihtiyacı zirve yapmışken, sol parti diye ortalıkta dolaşan CHP, Sosyalist Enternasyonal’den ihraç edilmek üzere. Ekonomi alanında yasakçılıktan, intikamdan ve devri sabık oluşturmaktan yana davranan CHP’nin son aylardaki tutumu geçmişle büyük bir süreklilik arz ediyor.

MHP’nin 121 ve AKP’nin 233 sayfalık seçim kitapçığı yanında CHP’nin bol puntolu, çift aralıklı “Pusula 2007” adlı beyannamesi sadece 38 sayfa. Organizasyon, kurgu, seçmeni ikna edici bir tutarlılık, rasyonel ve bilimsel yaklaşım yok. CHP ekonomiyi finans kapitalin, yani faiz ve rantiyenin tesirinden kurtarıp üretim ekonomisini ikame edeceği iddiasında. Ancak bir iktisatçı olarak buna ikna olmadım. Tersine, CHP marjinal partilerle aynı sorumsuz ve beylik sloganları atıyor. Bölüşüm sorunlarına vurgu yaparken, üretim ve etkinlik kriterlerini göz ardı ediyor.

CHP’ye göre büyüme % 6’dan aşağı, enflasyon % 5’ten, cari açık % 4’ten ve işsizlik % 7’den fazla olmayacak. Dahası yüksek faizlere adeta “in aşağı” denecek, faiz de inecek. Faiz dışı fazla (FDF)’nın düşürülmesinden başka sığındıkları kaynak da yok. En iyi ihtimalle 15 milyar YTL’lik bu kaynakla ne yapılabilir ki! Keza, bu kadar harcamacı ve dağıtıcı mantıkla enflasyon, bütçe açığı ve borçlar ne hale gelir? Benim anladığım şu; CHP ekonomiyle ilgili konulara zaten ikincil önem atfediyor. Baykal, bu yüzden gerilmiş yüz hatları ve intikam dolu ses tonuyla “Ekonomi, iş-aş, aslında fasa fiso. Tek dert statükoyu korumak” diyor.

CHP’nin söylem ve eylemi o kadar farklı ki; aslında kimse ikna olmuyor. Evet, ideolojik körlük ve laikçi paranoya adına CHP’nin mumyasına bile rey veren dar bir kesim ise hep olacak. Zira CHP zengin ve bürokratik oligarşiden oluşan mutlu bir azınlığa hitap ediyor. İşte bu yüzden CHP, 1999 yılında Meclis’ten tümden kovuldu. Aklını başına devşirmeyince 2002 genel ve ardından gelen yerel seçimlerde zenginlerin yaşadığı birkaç kıyı şehrine sürgün edildi. Dönemin Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Celal Doğan, “CHP’nin ne kadar halkçı olduğu ortaya çıktı, halk bizi denize döktü.” diyerek partisini hicvetmişti.

CHP, 2007 Türkiye’sinde apaçık mülkiyet düşmanlığı yapıyor. “Sermaye el değiştiriyor” diye bas bas bağırıyorlar. Sorarım size, sermaye kimde idi de kime geçiyor ki? Zannetmeyin ki; CHP yabancıların elinden bir şey alacak. Yabancınınki ve büyük İstanbul sermayesine saygıları sonsuz. CHP’nin hukuku ve anayasal hakları çok gördüğü kesim, milliyetçi-maneviyatçı Anadolu insanı. Yapısal değişim sürecinde bin bir güçlükle başını kaldırmaya çalışan Anadolu sermayesine ve esnafa savaş açmışlar. CHP’nin bu burjuva aşkı, kuşkusuz hayat tarzları arasındaki yakınlık nedeniyle. Açıkçası CHP’nin ideolojik katılığı “vatansever hainlerin” yeşermesi için münbit bir zemin sunuyor.

Emin olun, TÜSİAD’cılar CHP’de kendilerini gelecek çağa taşıyacak bir gram vizyon görseler topluca oraya iltihak ederler. Ancak CHP gelse, ekonomi dalgalansa, döviz sıçrasa, yabancılar gırtlağına kadar borca giren büyük sermayenin varlıklarına üç gün içinde mahkeme huzurunda el koyar. TÜSİAD’cıların bedenleri başka yerde, ruhları ise CHP’de.

İBRAHİM ÖZTÜRK