CHP’den 35 soru 35 cevap

Cumhuriyet Halk Partisi tarafından hazırlanan 35 soruya, 35 cevap verildi.

CHP, seçmenlerine Anayasa Değişikliği ile ilgili sık sorulan 35 sorunun 35 cevabını yayınladı.

Bir broşür hazırlayan partide, değişikliğin halkın yararına olmadığı savunuluyor.

Anayasa değişikliğine karşı CHP bir yandan TBMM Genel Kurulu’nda değişikliğin geçmemesi için mücadele ederken diğer yandan da teklifin içeriği konusunda hazırlanan “Anayasa Değişikliği Ne Getiriyor” başlıklı 35 soru-cevaplı broşür vatandaşlara dağıtılacak. CHP’nin Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan tarafından hazırlanan broşürde, öne çıkan sorular ve yanıtları şunlar:

BAŞKANLIK SİSTEMİ Mİ?: Hayır. Başkanlık sistemi sert kuvvetler ayrılığına dayanır. Yasama, yürütme ve yargı birbirinden tamamen ayrıdır. Birbirlerini denetleme mekanizmaları vardır. Önerilen sistemde ise bütün yetkiler bir kişinin (Cumhurbaşkanı) elinde toplanıyor. Bu sistem bir başkanlık sistemi değildir. Açıkça diktatörlük, tek adam rejimi önerilmektedir.

HÜKÜMET Mİ REJİM Mİ?: Yapılmak istenen basit bir hükümet değişikliği değil; rejim değişikliğidir. Cumhuriyet rejimi, egemenliği saraydan alıp halka verme ve demokratikleşme çizgisini benimsemiştir. Bu ise, egemenliği tekrar halktan alıp bir kişiye verme girişimidir.

BAŞBAKAN VE BAKANLAR: Başbakanlık da Bakanlar Kurulu da kalkıyor. Cumhurbaşkanı istediği kişileri cumhurbaşkanı yardımcısı olarak atayabilecek. Hangi bakanlıkların kurulacağına kendi karar verecek, bakanları da kendisi atayacak, istediği zaman görevden alabilecek.

NE YAPABİLECEK?: Cumhurbaşkanı, partili cumhurbaşkanı sıfatıyla milletvekili adaylarını belirleyecek, Meclis’in oluşumuna müdahale edecek, Meclis’i feshedebilecek, Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ile yasama yetkisine ortak olacak, kanunları veto edebilecek. Yüksek mahkemelere, HSYK’ya üye atayacak, yargıyı belirleyecek. Herkese dokunabilen ama kendisine dokunulamayan bir kadir-i mutlak kişi olacak.

PARTİ DEVLETİ: (Cumhurbaşkanı’nın partili olmasının ne sakıncası var?) Partili olması nedeniyle tarafsız olması mümkün olmayacak. Devlet düzeninin parti düzenine, devletin de parti devletine dönüşmesine anayasa ile izin verilmiş olacak.

BAŞKOMUTANLIK: Cumhurbaşkanının TBMM adına Başkomutanlığı temsil yetkisi bulunmaktadır. Değişiklik teklifiyle, “TBMM adına” çıkarılmıştır. İfadenin çıkarılması, Başkomutanlığı doğrudan Cumhurbaşkanına bağlama adımıdır.

NASIL BİR MECLİS?: Güvenoyu ve gensoru gibi denetim mekanizmaları olmayan, yürütme üzerinde hiçbir etkili denetim imkânı kalmayan, yasama tekeli elinden alınmış, yasama yetkisi sınırlanmış, fesih tehdidi altında aciz bir Meclis yaratılıyor. Bu TBMM’yi tabuta koyup üzerine son çiviyi çakma projesidir.

YARGI: Yargı tamamen siyasetin emrine girecek. Güçler ayrılığı ve denge- denetleme mekanizmalarının en önemli unsuru olan bağımsız yargı denetimi fiilen imkânsız hale gelecektir.

DÜZGÜN KARADAŞ / HT